Her er de nominerte til Nordisk råds miljøpris 2020

08.09.20 | Nyhet
Nordisk skovbund

Michaela / Unsplash

Fotograf
Michaela / Unsplash
En birøkter, sammenslutningen av de økologiske landbruksorganisasjonene i Norden, et reisebyrå og en klimaforsker er blant de nominerte til Nordisk råds miljøpris 2020. Veiene til økt biodiversitet er mange.

Biologisk mangfold er en kilde til velferd og en forutsetning for vår eksistens. Og det ser ikke altfor lyst ut. Én av åtte dyre- eller plantearter på jorda er truet av utrydding. Derfor går årets pris til noen i Norden som har gjort en spesiell innsats for å verne om mangfoldet i naturen vår.

Leder for bedømmingskomiteen Elva Rakel Jónsdóttir sier: "I år mottok vi flere innstillinger enn vi pleier, og utvelgelseprosessen har vært hard. Norden har en rikdom av personer, forskere, organisasjoner og virksomheter som beskjeftiger seg med biodiversitet, og det har vært en fornøyelse å grave seg ned i årets mange innstillinger. Vi mener å ha funnet fram til de aller mest nyskapende og innovative miljøprosjektene samt initiativer med stor nytte lokalt og med gode perspektiver for å bli ‘eksportert’ og iverksatt andre steder i verden."

På grunn av covid-19 ble årets nominerte offentliggjort på nettet og ikke på demokratifestivalen LÝSA/Fundur fólksins på Island som de siste årene.

Temaet for årets miljøpris avspeiler og støtter opp om FNs verdensmål 14 og 15 om livet i havet og på land.  

 

Vinneren blir offentliggjort 27. oktober 2020.

De nominerte til Nordisk råds miljøpris 2020 er:

Mød de 7 nominerede til Nordisk Råds miljøpris 2020.

Vil du vite mer om biodiversitet?

Om Nordisk råds miljøpris

Prisen ble overrakt første gang i 1995 og har som formål å styrke bevisstheten om miljøarbeidet i Norden. Temaet for Nordisk råds miljøpris 2020 er biodiversitet. Miljøprisen gis til en nordisk organisasjon, virksomhet eller person som på en forbilledlig måte har greid å integrere respekten for miljøet i sin virksomhet eller gjerning, eller som på annet vis har gjort en ekstraordinær innsats for miljøet. Vinneren mottar 350.000 DKK.