Lystbækgaard, inkl. konseptet ”Vandrehyrde” – Danmark

Lystbækgaard
Photographer
Lystbækgaard
Praktisk naturpleie av den kystnære lyngheia, en truet europeisk kulturlandskapstype.

Lystbækgaard er nominert til Nordisk råds miljøpris 2020.

Lystbækgaard innstilles fordi gården med sine 1000 søyer utfører et stort arbeid med praktisk naturpleie av den kystnære lyngheia, som er en truet europeisk kulturlandskapstype. Heinaturen trues av opphørt drift, og Lystbækgaards etterligning av fortidens heibruk med avbrenning og gjetere kan gjenskape noe av heias biodiversitet. Sauene beiter på plantene som skal begrenses f.eks. Rosa rugosa, og skaper dermed plass til de mer sjeldne plantene og gir nisjer til sopp, insekter, fugler og andre dyr.

Lystbækgaard har praktikanter, gjeterelever og unge som gjerne vil lære om heias natur og kultur, og det drives formidling til alle målgrupper fra barnehager og skoler til bussturister. Lystbækgaard har gjennom 30 år tilpasset og utviklet nordiske sauer og geiter til formålet samt utviklet og prøvd ut metoder for å skape mangfold i landskapet ved å flytte innhegninger og avbeiting og med kontrollert brenning om våren.

På den måten er det skapt en bærekraftig modell som kan skaleres opp og har potensial til å øke det biologiske mangfoldet for de vidt utbredte kulturlandskapene som er truet av gjengroing eller intensiv jordbruksdrift.

Lystbækgaard samarbeider bredt i hele Norden med Island, Norge, Sverige, Nord-Atlanteren og Tyskland, og deler kunnskap og inspirerer andre til å forstå heia som et storslått, men truet kulturlandskap med tilknyttet natur.

I arbeidet vårt er det en stor glede å oppleve unge mennesker som ønsker å lære gjeterfaget, og se hvordan de oppdager at den nordiske sauen er et fantastisk, lite nyttedyr

Berit Kiilerich