Sammenslutningen av de økologiske landbruksorganisasjonene i Norden – Sverige

Ekologiska Lantbrukarna Sverige
Photographer
Lisa Schneider
Økologisk landbruk øker det biologiske mangfoldet

Sammenslutningen av de økologiske landbruksorganisasjonene er nominert til Nordisk råds miljøpris 2020.

Sammenslutningen av de økologiske landbruksorganisasjonene i Norden jobber aktivt med det overordnede målet å skape en langsiktig og bærekraftig matvareforsyning. En sentral del av dette arbeidet er å beskytte og fremme biodiversitet i og rundt landbrukslandskapene våre, da biodiversitet knyttet til landbruk i dag er sterkt truet i de nordiske landene. Forskning viser at et økologisk landbruk i gjennomsnitt gir litt over 30 % flere arter av planter, insekter og dyr sammenlignet med et industrialisert landbruk. Økologisk landbruk et derfor et arbeidsredskap som reduserer tapet av biodiversitet i stor skala.

De økologiske bøndenes arbeid har krevd utholdenhet og pionerånd. For å gjøre bærekraftmålene sine til virkelighet har de organisert seg, utviklet forskrifter og uavhengige kontrollorganer for å kunne tilby sertifiserte økologiske matvarer. Arbeidet deres har til tider provosert, men med en voksende markedsandel er det samtidig tydelig at det får stadig sterkere medvind. Den økte mengden økologisk mat som produseres i nordisk landbruk, betyr nemlig økt biologisk mangfold.

Sammenslutningen av de økologiske landbruksorganisasjonene i Norden består av følgende organisasjoner: Økologisk Landsforening (DK), Ekologiska odlarna på Åland, Økologisk Norge, Ekologiska Lantbrukarna i Sverige og Luomuliitto – Förbundet för ekologisk odling (FI).

Økologiske bønder ikke bare beskytter biodiversiteten – vi skaper den

Sofia Sollén-Norrlin, administrativ leder Ekologiska Lantbrukarna (SE)