YLE for kampanjen ”Rädda pollineraren” – Finland

YLE
Photographer
YLE
Et alvorlig tema med et positivt budskap.

YLE for kampanjen ”Rädda pollineraren” er nominert til Nordisk råds miljøpris 2020.

Det gjelder plantenes og dermed vår egen overlevelse. Med humor som virkemiddel målbærer kampanjen den uhyggelige sannheten at over 40 % av våre bestøvende insekter trues av utrydning, og beskriver samtidig bestøvernes rolle for biologisk mangfold i naturen. ”Buzzers make the world go round” sies det, for uten dem blir både naturen og maten vår noe ensformig. Kampanjen gjør oss dermed oppmerksomme på at vi også har insektene å takke for både blåbær, kaffe og sjokolade.  

 

Med den brede befolkningen som målgruppe brukes den positive tonen til å oppfordre til å gjøre gjerninger som forbedrer bestøvernes liv. For eksempel å slutte å klippe gressplenen, å bygge insekthoteller, å slutte å bruke giftstoffer og å plante blomster som de bestøvende insektene liker.

 

En lommekalkulator på YLEs hjemmeside gjør det mulig for folk å registrere og følge den felles innsatsen. Kampanjen har resultert i 70.000 handlinger og hatt stor rekkevidde nasjonalt. Kampanjen har gått på nett, tv, radio og på sosiale kanaler og har samarbeidet med flere organisasjoner samt det finske jord- og skogbruksministeriet.