Dag O. Hessen, professor i biologi, Universitetet i Oslo, og leder av Centre for Biogeochemistry in the Anthropocene (CBA) – Norge

Dag O. Hessen
Photographer
Therese Sophie Aasen
Når god forskning og god formidling går hånd i hånd.

Dag O. Hessen er nominert til Nordisk råds miljøpris 2020.

Hessen er en forsker med et naturtalent for formidling. Hans milde og ikke-fordømmende framtoning gjør ham godt likt blant både barn og voksne og til et kjent ansikt på nasjonalt fjernsyn. Han finner sitt engasjement i skjæringspunktet mellom biologi, miljø og filosofi, og en fellesnevner for alt arbeidet hans er en vitenskapsbasert argumentasjon for å bevare mangfoldet i naturen i kombinasjon med et fokus på naturens bidrag til folkehelse og livsglede generelt.

I sitt daglige arbeid på CBA forsker Hessen på koblinger mellom klima og økosystemprosesser. Hans forskning er bredt anerkjent og internasjonalt publisert, og han har mottatt en rekke priser. Et hovedaspekt i Hessens forskning er å vise hvordan ulike funksjoner i økosystemer er avgjørende for CO2-binding og dermed klimautvikling, et ifølge Hessen veldig sentralt, men ofte oversett aspekt i debatten om naturbevaring og beskyttelse av økosystemene våre.

Kort fortalt yter Dag O. Hessen en spesiell innsats for natur og mangfold gjennom både forskning og formidling og i forfatterskapet sitt.

Mennesket er også natur, og mye av vårt forhold til (annen) natur må forstås på dette grunnlaget

Dag O. Hessen