Nordisk ministerråd for utdanning og forskning (MR-U)

De nordiske regjeringenes samarbeid innenfor forskning og utdanning ledes av de nordiske utdannings- og forskningsministrene, som utgjør MR-U. Ministerrådet skal bidra til å sikre at Norden har en ledende posisjon som kunnskaps- og kompetanseregion.

Informasjon

Postadresse

Nordisk Ministerråd
Ved stranden 18
DK-1255 København K

Kontakt
Kontakt

Innhold