Hele utdanningsløpet viktig for å styrke barn og unges engasjement for bærekraft

17.05.23 | Nyhet
Toppmøte om utdanning i Reykjavik
Fotograf
Sigurjón Ragnar / norden.org
Engasjement for bærekraftspørsmål, ikke minst blant barn og unge, er viktig for å bygge framtidstro. At utdanning innenfor bærekraft gjennom hele skolegangen er viktig, var en konklusjon da de nordiske utdanningsministrene og lederne for de nordiske lærerorganisasjonene diskuterte utdanningens rolle når det gjelder bærekraftig utvikling.

Hvordan kan vi øke bevisstheten om bærekraftig utvikling i utdanningen for våre barn og unge gjennom utdanningsløpet, og hvordan jobber man med skoler for å nå målene om bærekraftig utvikling? Dette var spørsmål som den islandske regjeringen sammen med Nordiska Lärarorganisationernas Samråd (NLS) tok opp på et toppmøte i Reykjavík 3. mai.

Toppmøtet innebar også at de nordiske utdanningsministrene og lederne for de nordiske lærerorganisasjonene møttes for første gang til et felles møte. Nordisk dialog og samarbeid er utrolig verdifullt, for vi er sterkere sammen.

– Vi kan snakke om en nordisk modell innenfor utdanning som bygger på tillit, kunnskap og evne til kritisk tenking. Dette er noe som ikke kan tas for gitt, men som krever omtanke. Her kan og skal Norden samarbeide og stå sammen, sier Christer Holmlund, generalsekretær for Nordiska Lärarorganisationernas Samråd (NLS).

Dette er noe som ikke kan tas for gitt, men som krever omtanke. Her kan og skal Norden samarbeide og stå sammen.

Christer Holmlund, generalsekretær for Nordiska Lärarorganisationernas Samråd (NLS)

Behov for mer utdanning for bærekraftig utvikling

Det er viktig at barn og unge får lære om betydningen av bærekraft og om sin egen evne til å påvirke omgivelsene og verden. Målsetninger om bærekraftmål og kompetanse for bærekraftig utvikling er allerede lagt inn i læreplaner over hele Norden.

Det er bred enighet om målsetninger for, og betydningen av, utdanning for bærekraftig utvikling hele veien fra barnehage til høyere utdanning og livslang læring. Imidlertid forutsetter det at rammevilkårene for å organisere undervisning av høy kvalitet er oppfylt.

Akkurat nå påvirkes skoleverdenen av flere utfordringer. Disse har betydning for hvor inngående man kan fokusere på bærekraftig utvikling i skolenes hverdag og integrere spørsmålet i forskjellige fag. Noen av utfordringene som ble nevnt, handler om mangel på lærere, lærernes manglende mulighet for kontinuerlig utvikling samt barn og unges utilfredshet.

Det ble ganske enkelt konstatert at lærerne trenger mer støtte og flere verktøy samtidig som det er behov for flere som utvikler seg til lærere, og at lærere får mulighet for kontinuerlig utvikling. Her kan den nordiske dialogen og samarbeidet bli en viktig faktor.

– Utdanning er nøkkelen til å realisere potensialet hos våre barn og forberede dem på framtidens utfordringer. Derfor er det viktig nå at vi viderefører den nordiske dialogen og samarbeidet med alle berørte parter for å styrke lærerens betydning og uvurderlige bidrag til å forme våre barns framtid, sier Ásmundur Einar Daðason, Islands utdannings- og barneminister.

– Utdanning er nøkkelen til å realisere potensialet hos våre barn og forberede dem på framtidens utfordringer.

Ásmundur Einar Daðason, Islands utdannings- og barneminister

Bygge framtidstro

I en verden der uro og angst for den globale utviklingen har fått fotfeste, er barn og unges evne til å bygge en framtidstro uhyre viktig – det samme gjelder deres engasjement for en bærekraftig utvikling. Sammen er vi sterke og kan skape bedre integrering av bærekraftaspektene i utdanningen. Barn og unge er Nordens og verdens framtid.

– Jeg håper dette bare var begynnelsen på et vakkert vennskap der vi sammen jobber for å bygge en nordisk framtidstro med bærekraftig utvikling for alle nåværende og kommende generasjoner, sier Magnús Þór Jónsson, leder for Islands lærerforbund.

Jeg håper dette bare var begynnelsen på et vakkert vennskap der vi sammen jobber for å bygge en nordisk framtidstro med bærekraftig utvikling for alle nåværende og kommende generasjoner.

Magnús Þór Jónsson, leder for Islands lærerforbund