Nordiska ministerrådet för utbildning och forskning (MR-U)

De nordiska regeringarnas samarbete inom forskning och utbildning leds av de nordiska utbildnings- och forskningsministrarna, vilka utgör MR-U. Ministerrådet ska bidra till att säkerställa Nordens position som ledande kunskaps- och kompetensregion.

Information

Postadress

Nordisk Ministerråd
Ved stranden 18
DK-1255 København K

Contact
Kontakt

Content

  Persons
  News
  Events
  Declaration
  Information
  Funding opportunities