NordForsk

NordForsk:s uppgift är att styrka kvaliteten, resultaten och effekterna i det nordiska forskningssamarbetet. De finansierar forskningsprojekt inom det nordiska samarbetet. Institutionen bidrar till en positiv och hållbar utveckling i Norden i globala utmaningar. NordForsk är placerat i Norge.

Informasjon

Postadresse

Stensberggata 25
NO-0170 Oslo

Kontakt
Telefon
(+47) 476 14 400

Innhold