Rätt till arbetslöshetsersättning efter permittering och uppsägning efter arbete i Norge och Finland

Personer som bor i Sverige och har varit permitterade från sitt jobb i Norge eller Finland har problem att få inkomstrelaterad ersättning.

Information

Serienummer
14-022
Berörda/drabbade länder
Finland
Norge
Sverige
Kategori
Arbetsmarknad
Vilket land kan lösa problemet?
Norden
Status
Olöst
Prioriterat av gränshinderrådet
Ja

Tid med permittering kan inte ligga till grund för arbetslöshetsersättning i Sverige. Det innebär att de som är permitterade längre än sex månader inte uppfyller villkoren i den svenska lagstiftningen för att få rätt till arbetslöshetsersättning. Detta har inneburit att sökande som har varit permitterade i Norge och Finland mer än sex månader under det senaste året inte uppfyller något arbetsvillkor vid återkomst till Sverige. Avslagsbeslut har överklagats till förvaltningsrätten men de överklagande har inte fått rätt i domstolsprövningen.

De nationella regelverken om hur länge man kan vara permitterad och vad en permittering innebär i förhållande till en eventuell rätt till arbetslöshetsersättning är olika utformat i de nordiska länderna. Att lösa detta gränshinder är komplicerat och skulle troligen kräva lagändring i antingen finländsk, norsk eller svensk lagstiftning. De nationella regelverken i länderna är uppbyggda på olika grunder och därför är de i många fall svåra att harmonisera. Att införa undantag eller andra typer av kvalifikationsregler skulle kunna medföra att regelverken istället strider mot likabehandlingsprincipen inom EU.

Senast granskad av
Arbetsmarknadsdepartementet SE 06.10.2022
Contact information