Samordningsnummer till utländska fritidshusägare i Sverige

Utländska fritidshusägare i Sverige upplever problem med att teckna el-, tele- och internetavtal på grund av att de varken har personnummer eller samordningsnummer.

Information

Serienummer
14-160
Berörda/drabbade länder
Sverige
Kategori
Övrigt
Status
Löst
Prioriterat av gränshinderrådet
Nej

Även om problemet rör en begränsad grupp av människor så visar detta ändå tydligt vilka konsekvenser avsaknaden av ett personnummer har. Det gäller i synnerhet i Sverige där systemen för service, tjänster och handel är uppbyggt på personnummer. För betalning av fastighetsavgift m.m. får utländska fritidshusägare ett så kallat GD-nummer som de använder i kontakt med Skatteverket. Detta nummer har ingen spridning i samhället i övrigt

Numret fyller i stort sett ingen funktion i kontakt med privata aktörer, vilket leder till problem vid tecknandet av exempel- vis el-, tele- och internetavtal. Utländska fritidshusägare har därför behov av att få ett så kallat samordningsnummer, som får spridning i samhället genom Statens personadressregister, SPAR.

Vem berörs av problemet?

Utländska fritidshusägare i Sverige, totalt cirka 36 500 personer, varav ungefär 22 500 kommer från Danmark, Norge eller Finland, påverkas. Av dessa har 78 %, omkring 28 700 personer, uppgett att de har behov av ett samordningsnummer enligt Øresundsinstituttets beräkningar.

 

Information från Skatteverket, juni 2021: ”För att få ett samordningsnummer krävs att den som söker personligen går till ett servicekontor och där kan visa giltig identitetshandling och uppge sin anknytning till Sverige samt sitt behov av ett samordningsnummer.

Blankett SKV 7540 Samordningsnummer Ansökan. Blanketten som avser ansökan från den enskilde finns endast på servicekontorens kundarbetsplatser då den måste lämnas in vid ett personligt besök”.

Förslag till lösning

Gränshindret är löst i och med att fritidshusägarna kan få samordningsnummer enligt ovan, men det återstår att de i vilken mån tillgång till samordningsnummer faktiskt möjliggör tecknande av abonnemang hos privata tjänsteleverantörer med mera. Därför bevakar Gränshinderrådet ärendet även framöver.

 

Senast granskad av
Finansdepartementet SE 19.9.2020
Contact information