Att driva företag på Island

Energiakademiet - Danmark
Fotograf
norden.org
Här hittar du information om hur man startar ett företag på Island, hur man rekryterar personal, samt om försäljning och handel.

På Norden Business finns information om hur det går till när man vill starta ett företag i ett av de nordiska länderna. Där finns också information om hur man går till väga för att göra affärer eller sälja varor på marknader i andra nordiska länder. Man kan även läsa om hur medarbetare rekryteras över de nordiska ländernas gränser.

På den europeiska portalen Ditt Europa kan man hitta utförligare information om de regler som gäller när man vill starta ett företag i ett annat EU- eller EES-land.

Att starta ett företag på Island

Om du vill starta ett företag på Island kan olika myndigheter ge dig information om hur man registrerar ett bolag, rekryterar personal m.m. Detaljerad information finns tillgänglig om hur man planerar för starten av ett företag, vilken företagsform som är lämpligast, hur du väljer företagets namn, hur man gör en affärsplan och hur företaget registreras.

Ríkisskattstjóri (det isländska skatteverket) ger information om hur man gör för att starta ett företag på Island.

Isländska företags verksamhet i övriga Norden

Isländska företag som har planer på att öppna en filial eller göra affärer i andra länder kan få hjälp med detta hos Íslandsstofa.

Vart ska man vända sig om frågor uppstår?

Utförligare information finns på Ríkisskattstjóris webbplats. Du kan också få mer information genom att ta kontakt med telefonrådgivningen på +354 442 1000. 

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.