Bedrifter på Island

Energiakademiet - Danmark
Fotograf
norden.org
Her finner du informasjon om hvordan du starter en bedrift på Island, ansettelser, varesalg og handel.

På Norden Business finner du informasjon om hvordan du etablerer næringsvirksomhet i Norden. Der kan du også finne opplysninger om å selge eller handle med varer i de andre nordiske markedene. Det er også mulig å lese om hvordan man ansetter folk på tvers av landegrensene i de nordiske landene.

På den europeiske nettportalen Your Europe finner du nærmere informasjon om reglene som gjelder om du ønsker å starte bedrift i et annet land i EU eller EØS-området.

Starte bedrift på Island

Dersom du ønsker å starte en bedrift på Island, kan du få informasjon om bedriftsetablering, ansettelser og annet hos ulike instanser. Du kan få detaljerte opplysninger om hvordan du kan planlegge etableringen av bedriften, hvordan du kan velge driftsform, navn på bedriften, forretningsplan og hvordan du registrerer bedriften din.

Du finner opplysninger om hvordan man starter bedrifter på Island hos Skatteetaten (Ríkisskattstjóri).

Islandske bedrifter i de andre nordiske land

Islandske bedrifter som tar sikte på å etablere filialer eller drive handel utenlands, kan få støtte hos Íslandsstofa.

Hvem skal du kontakte om du har spørsmål?

Flere opplysninger finner du på Skatteetatens hjemmeside. Dessuten kan man få opplysninger ved å ringe en sørvisrådgiver på telefon (+354) 442 1000. 

Kontakt ansvarlige myndigheter
Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.