E-legitimation på Island

Person ved en computer
Photographer
Ali Yahya on Unsplash
Här kan du läsa om elektronisk legitimation.

E-legitimation

Alla som vill kunna använda bankernas internettjänster måste ha e-legitimation. Med e-legitimation kan du bevisa vem du är, signera kontrakt och betalningar till myndigheter och företag, och bekräfta din identitet eller dina inköp med ett lösenord. För att få e-legitimation krävs en speciell ansökan. 

Hur skaffar man e-legitimation?

E-legitimation är en typ av legitimation som används i elektroniska sammanhang. Användning av e-legitimation på nätet är likställt med att visa vanlig legitimation i andra sammanhang. E-legitimation kan användas för att elektroniskt skriva under dokument, och en sådan underskrift är giltig på samma sätt som en fysisk underskrift.

Var får jag e-legitimation?

E-legitimation utfärdas av banker, sparbanker och företaget Auðkenni. Den kan lagras i mobilen eller på ett smartkort. Om du vill använda e-legitimation i mobilen måste du ha ett SIM-kort som stöder den tekniken. Om du inte redan har ett sådant kort kan du skaffa det hos din mobiloperatör. Du går sedan till en bank, en sparbank eller Auðkenni för att få e-legitimation. När man ansöker om e-legitimation måste man ha med sig körkort, pass, id-kort eller annan giltig fotolegitimation.

Vad använder man e-legitimation till?

Du kan använda legitimationen för att bevisa din identitet och för att underskriva dokument på ett giltigt sätt. De flesta myndigheter och kommuner erbjuder redan inloggning till sina tjänster med e-legitimation. Detta gäller också alla banker och sparbanker samt många andra företag. 

Ytterligare information

Närmare information finns på portalen Ísland.is. 

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.