E-legitimasjon på Island

Person ved en computer
Photographer
Ali Yahya on Unsplash
Her kan du lese om elektronisk legitimasjon.

E-legitimasjon

Alle som vil kunne bruke bankenes nettbaserte tjenester, må ha e-legitimasjon. Med e-legitimasjon kan du bevise hvem du er, signere avtaler og innbetalinger til myndigheter og bedrifter og bekrefte identiteten din eller innkjøp med et passord. Det kreves en spesiell søknad for å få e-legitimasjon. 

Hvordan skaffer jeg e-legitimasjon?

E-legitimasjon er en type legitimasjon som brukes i elektroniske sammenhenger. Bruk av e-legitimasjon på nett er likestilt med å vise vanlig legitimasjon i andre sammenhenger. E-legitimasjon kan brukes til å signere dokumenter elektronisk, og slike underskrifter er gyldige på samme måte som ved fysisk underskrift.

Hvor får jeg e-legitimasjon?

E-legitimasjonen utstedes av banker og sparebanker og av bedriften Auðkenni. Den kan lagres på mobilen eller på et smartkort. Hvis du vil bruke e-legitimasjon på mobil, må du ha et SIM-kort som støtter den teknologien. Hvis du ikke allerede har et slikt kort, kan du få det hos mobiloperatøren din. Så går du til en bank eller sparebank eller til Auðkenni for å få e-legitimasjon. Når du søker om e-legitimasjon, må du ha med sertifikat, pass, ID-kort eller annen gyldig legitimasjon med fotografi.

Hva brukes e-legitimasjon til?

Du kan bruke legitimasjonen til å bevise identiteten din og til å signere dokumenter på en gyldig måte. De fleste myndigheter og kommuner tilbyr allerede innlogging til tjenestene sine med e-legitimasjon. Det gjelder også alle banker og sparebanker samt mange andre bedrifter. 

Mer informasjon

Nærmere informasjon er å finne i portalen Ísland.is.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.