Företag i Finland

Söka jobb på Åland
Här kan du läsa om att starta företag i Finland samt om rekrytering, försäljning och handel när du ska starta företag i Finland.

Informationen är till nytta för alla som planerar att bedriva företagsverksamhet i Finland. Längre ner på sidan hittar du information för finländska företag som har planer på att handla med utlandet eller expandera sin verksamhet till andra nordiska länder.

På portalen Your Europe kan du läsa mer om reglerna för att starta företag i ett annat EU- eller EES-land. Enterprise Europe Network är ett nätverk som hjälper dig med frågor om EU och den europeiska marknaden.

Hur startar man ett företag i Finland?

Du hittar omfattande informationspaket om att starta företag i Finland på tjänsten Suomi.fi och på Företagarna i Finlands webbplats. Dessutom kan du få kostnadsfri rådgivning i företagsfrågor hos Nyföretagarcentralerna.

Vilket ansvar har ett företag i Finland?

Ett utländskt företag som är verksamt i Finland har många olika skyldigheter, såsom skattskyldigheter och arbetsgivarskyldigheter. Du hittar mer information om dessa på Skatteförvaltningens webbplats.

Vill du utvidga din verksamhet till andra nordiska länder?

Finska företag som vill etablera sig eller bedriva verksamhet utomlands kan få hjälp av Team Finland. Nätverket samlar alla statsfinansierade tjänster för företag som ger sig ut på den internationella marknaden. Om du behöver råd kring internationalisering bör du kontakta Business Finland. Deras informationstjänst kan hjälpa dig med kundanpassade råd i internationaliseringens olika faser. 

Nordkalottens Gränstjänst kan hjälpa dig när ditt företag vill utvidga sin verksamhet till Sverige eller Norge.

Mer information

Om du har frågor om att starta företag eller verksamhet i Finland, börja på Suomi.fi.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.