Företag i Finland

Söka jobb på Åland
Här kan du läsa om att starta företag samt om rekrytering, försäljning och handel när du ska starta företag i Finland.

Länkarna på sidan är nyttiga för företag som vill komma in på den finländska marknaden. Längre ner på sidan hittar du information för finländska företag som har planer på att handla med utlandet eller expandera sin verksamhet till andra nordiska länder.

På portalen Your Europe kan du läsa mer om reglerna för att starta företag i ett annat EU- eller EES-land. Enterprise Europe Network är ett nätverk som hjälper dig med frågor om EU och den europeiska marknaden.

  Starta företag i Finland

  Du hittar ett omfattande informationspaket om att starta företag i Finland på tjänsten Suomi.fi och på Företagarna i Finlands webbplats. Dessutom kan du få kostnadsfri rådgivning i företagsfrågor hos Nyföretagarcentralerna.

  Företagets ansvar i Finland

  Ett utländskt företag som är verksamt i Finland kan ha många olika skyldigheter, såsom skattskyldigheter och arbetsgivarskyldigheter. Du hittar mer information om dem på Skatteförvaltningens webbplats.

  Finska företag i Norden

  Finska företag som vill etablera sig eller bedriva verksamhet utomlands kan få hjälp av Team Finland. Nätverket samlar alla statsfinansierade tjänster för företag som ger sig ut på den internationella marknaden. Om du behöver råd kring internationalisering bör du kontakta Business Finland. Deras informationstjänst kan hjälpa dig med kundanpassade råd i internationaliseringens olika faser. 

  Nordkalottens gränstjänst kan hjälpa dig när ditt företag vill utvidga sin verksamhet till Sverige eller Norge.

   Mer information

   Om du har frågor om att starta företag eller verksamhet i Finland, börja på Suomi.fi.

   Kontakta myndighet
   Fråga Info Norden

   Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

   OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

   Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.