Företag i Finland

Söka jobb på Åland
Läs om att starta företag, rekrytering, försäljning och handel när du ska starta företag i Finland.

På Norden Business hittar du information om hur du startar och driver företag samt rekryterar medarbetare i Norden. Här får du också information om hur du säljer eller handlar varor på en annan nordisk marknad eller hur du anställer medarbetare i ett annat nordiskt land.

På portalen Ditt Europa kan du läsa mer om reglerna för att starta företag i ett annat EU- eller EES-land. Enterprise Europe Network är ett nätverk som hjälper dig med frågor om EU och den europeiska marknaden.

Starta företag i Finland

Du hittar ett omfattande informationspaket om att starta företag i Finland på tjänsten Suomi.fi och på Företagarna i Finlands webbplats.

Finska företag i Norden

Finska företag som vill etablera sig eller bedriva verksamhet utomlands kan få hjälp av Team Finland. Nätverket samlar alla statsfinansierade tjänster för företag som ger sig ut på den internationella marknaden. Om du behöver råd kring internationalisering bör du kontakta Business Finland. Deras informationstjänst kan hjälpa dig med kundanpassade råd i internationaliseringens olika faser.

Nordkalottens gränstjänst kan hjälpa dig när ditt företag vill utvidga sin verksamhet till Sverige eller Norge.

Kontakta myndighet

Om du har frågor om att starta företag eller verksamhet i Finland, börja på Suomi.fi.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.