Bedrift i Finland

Söka jobb på Åland
Her kan du lese om å starte bedrift og om rekruttering, salg og handel når du vil starte bedrift i Finland.

Lenkene på siden er nyttige for bedrifter som vil etablere seg på det finske markedet. I slutten av artikkelen finner du informasjon for finske bedrifter som planlegger å handle med utlandet eller ekspandere virksomheten til andre nordiske land.

På portalen Your Europe kan du lese mer om reglene for å starte bedrift i et annet EU- eller EØS-land. Enterprise Europe Network er et nettverk som hjelper deg i spørsmål som gjelder EU og det europeiske markedet.

  Starte bedrift i Finland

  Du finner en omfattende informasjonspakke om å starte bedrift i Finland på tjenesten Suomi.fi og på Företagarna i Finlands nettsted.  Dessuten kan alle få gratis rådgivning i næringsspørsmål hos Nyföretagarcentralerna.

   Bedriftens ansvar i Finland

   En utenlandsk bedrift med virksomhet i Finland kan ha mange forpliktelser, som skatteforpliktelser og arbeidsgiverforpliktelser. Dette finner du mer informasjon om på Skatteförvaltningens nettsted.

   Finsk bedrift i Norden

   Finske bedrifter som vil ekspandere til utlandet, bør undersøke hva Team Finland har å tilby. Tjenesten samler alle statsfinansierte internasjonaliseringstjenester. Hvis du trenger råd om internasjonalisering, dekker Business Finland rådgivningstjenester ulike aspekter ved internasjonalisering tilpasset kunde og vekstfase.  

   Nordkalottens grensetjeneste kan være til hjelp når en bedrift vil utvide sin virksomhet til Sverige eller Norge.

    Ytterligere informasjon

    Hvis du har spørsmål om å starte bedrift eller næringsvirksomhet i Finland, begynn på Suomi.fi.

    Kontakt myndighet
    Spør Info Norden

    Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

    OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

    Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.