Bedrift i Finland

Söka jobb på Åland
På denne siden finner du informasjon om å starte bedrift i Finland samt om rekruttering, salg og handel når du vil starte bedrift i landet.

Informasjonen på denne siden er nyttig for deg som planlegger næringsvirksomhet i Finland. I slutten av artikkelen er det informasjon for finske bedrifter som planlegger å handle med utlandet eller ekspandere virksomheten til andre nordiske land.

På portalen Your Europe kan du lese mer om reglene for å starte bedrift i et annet EU- eller EØS-land. Enterprise Europe Network er et nettverk som hjelper deg i spørsmål som gjelder EU og det europeiske markedet.

Hvordan kan du starte bedrift i Finland?

Du finner omfattende informasjonspakker om å starte bedrift i Finland på tjenesten Suomi.fi og på Företagarna i Finlands nettsted. Dessuten kan alle få gratis rådgivning i næringsspørsmål hos Nyföretagarcentralerna.

Hvilke forpliktelser har en bedrift i Finland?

En utenlandsk bedrift med virksomhet i Finland har mange forpliktelser, som skatteforpliktelser og arbeidsgiverforpliktelser. Disse finner du informasjon om på Skatteförvaltningens nettsted.

Vil du utvide din næringsvirksomhet til andre nordiske land?

Finske bedrifter som vil ekspandere til utlandet, bør undersøke hva Team Finland har å tilby. Tjenesten samler alle statsfinansierte internasjonaliseringstjenester. Hvis du trenger råd om internasjonalisering, dekker Business Finland rådgivningstjenester ulike aspekter ved internasjonalisering tilpasset kunde og vekstfase.

Nordkalottens grensetjeneste kan være til hjelp når en bedrift vil utvide sin virksomhet til Sverige eller Norge.

Ytterligere informasjon

Hvis du har spørsmål om å starte bedrift eller næringsvirksomhet i Finland, begynn på Suomi.fi.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.