Resa med hund eller katt till Island

Innflutningur á hundum og köttum til Íslands
Island har rätt strikta regler angående införsel av djur och om man har tänkt ta med sig hund eller katt vid flyttning till landet är det viktigt att förbereda detta i god tid. Här hittar du information om införsel av djur till Island.

Nya förordningar om införsel och karantän av hundar och katter började gälla den 11 mars 2020. Karantäntiden förkortades från 28 dagar till 14 dagar. Varje karantänsstation tar emot djur med tre veckors mellanrum, och djur som tillhör samma karantänsgrupp måste vistas samtidigt i karantän under en period om minst 14 dagar. Datum för mottagning (vanligtvis måndag–onsdag var tredje vecka) meddelas på respektive anläggnings webbsida.

  • Införsel av hundar och katter till Island får enbart ske från ett land som har godkänts för utförsel av djur.
  • Innan införseln till Island måste man söka införseltillstånd från MAST (den isländska livsmedels- och veterinärmyndigheten).
  • Djurets importör måste boka plats på en karantänsstation där hunden eller katten måste vistas under minst 14 dagar. 
  • Djurets importör är ansvarig för att samtliga införselvillkor uppfylls. 
  • All övrig information finns i respektive anvisningar (som skiljer sig mellan landgrupp 1 och landgrupp 2).
  • Officiellt intygsformulär ska användas (D1 eller D2). 
  • Ifyllt och underskrivet formulär ska vara MAST tillhanda senast 5 dagar före införseln.

Närmare information (på engelska) om hela processen, inklusive checklista och information om kostnader för införsel av hundar och katter, finns på MASTs hemsida. Hemsidan innehåller också en chattfunktion som kan användas för att skicka in förfrågningar om införsel av djur till Island. 

 

Att resa med husdjur

När man reser till Island med ett djur gäller samma regler som vid permanent införsel. Med andra ord spelar det ingen roll om det rör sig om ett kort besök eller permanent uppehåll. Djuret förväntas vistas i karantän en viss tid. Reglerna för införsel av husdjur finns på MASTs hemsida; se också texten ovan.

Närmare information

Närmare information finns att hämta på MASTs hemsida; alternativt kan man ringa på +354-530 4800.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.