Reise med hund eller katt til Island

Innflutningur á hundum og köttum til Íslands
Reglene for import av dyr til Island er relativt strenge, og det er viktig å planlegge importen i god tid. Her kan man finne informasjon om import av dyr til Island.

11. mars 2020 trådte nye forskrifter for import og karantene av hunder og katter i kraft. Karantenetiden blir forkortet fra 28 dager til 14 dager. Karantenestasjonene tar vanligvis imot dyr hver tredje uke, og dyrene i hver gruppe skal være sammen i karantene i 14 dager. Datoene for registrering (vanligvis mandager, tirsdager og onsdager hver tredje uke) blir annonsert på karantenestasjonenes nettsider.

  • Det er bare lov å importere hund/katt til Island fra et godkjent eksportland.
  • Du må ha fått importtillatelse av MAST (Mattilsynet) før dyret blir flyttet til Island.
  • Den som importer dyret, skal bestille plass på en karantenestasjon hvor hunden/katten må oppholde seg i minimum 14 dager. 
  • Importøren har også ansvar for at alle importsbetingelser er oppfylt. 
  • Alle opplysninger finnes i relevante veiledninger (som er ulike for landkategori 1 og 2)
  • Du må bruke det aktuelle erklæringsskjemaet (D1 eller D2) 
  • Send utfylt og underskrevet erklæring til MAST for godkjenning senest fem dager før dyret blir importert

Nærmere informasjon om prosessen, sjekklister og kostnader ved import og finnes på Mattilsynets hjemmeside (Matvælastofnun, MAST). Nettsiden inneholder også en chat-funksjon som kan brukes til å sende inn forespørsler om å bringe dyr til Island.

Å reise med kjæledyr

De samme reglene gjelder for reiser med dyr til Island som ved import. Dette gjelder uansett om det er snakk om kort eller permanent opphold. Det er forventet at kjæledyret er i karantene i en periode. Regler for import av kjæledyr finnes på Mattilsynets hjemmeside (Matvælastofnun) og i teksten ovenfor.

Mer informasjon

Ytterligere informasjon er tilgjengelig på Mattilsynets nettside. Alternativt kan du ringe +354-530 4800.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.