Skatt på Island

Skattar á Íslandi
Här hittar du kortfattad information om skatt på Island.

Skatt på Island

Vid flyttning till Island ska du folkbokföra dig hos Þjóðskrá och sedan ta kontakt med den isländska skattemyndigheten, Ríkisskattstjóri. En person som är registrerad som bosatt på Island och som arbetar där ska betala skatt. På myndighetens webbplats hittar du bland annat information om beskattning av lön, pension, aktier, värdepapper, förmåner och vinst vid försäljning av egendom.

Som regel betalar man skatt i det land där man arbetar och får lön. Skatt ska inte betalas på samma inkomst i två olika länder. Bestämmelser om detta finns i dubbelbeskattningsavtal som har ingåtts mellan Island och de flesta EES-länder.

Du kan kontakta Ríkisskattstjóri för att få mer information om beskattning som gäller när man flyttar till Island från ett annat nordiskt land för att arbeta eller studera. 

Nordisk eTax

Portalen riktar sig mot de som bor i ett nordiskt land men samtidigt har inkomster eller verksamhet i ett annat nordiskt land. På portalen hittar du allmän information om skatt. Du kan också ställa frågor om beskattning direkt till den skattemyndighet som saken gäller.

Flyttar du från Island är det ditt arbete och din hemvist som avgör var du ska betala skatt och på vilka inkomster och tillgångar. 

Studerande

Personer bosatta på Island som flyttar utomlands för studier kan ansöka om fortsatt skattehemvist på Island för att därigenom behålla alla rättigheter som hemvist på Island ger enligt isländsk skattelagstiftning och andra lagar om offentliga avgifter. 

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.