Det islandske skattesystemet

Skattar á Íslandi
Her kan du finne kortfattet informasjon om det islandske skattesystemet.

Det islandske skattesystemet

Når du flytter til Island og har blitt registrert i Folkeregistret, må du ta kontakt med Skatteetaten (Ríkisskattstjóri). Alle som er bosatt og arbeider på Island, skal betale skatt på Island. På nettsidene til Skatteetaten kan man mellom annet finne informasjon om skatt på inntekter, pensjon, aksjer, verdipapirer, godtgjørelser og eiendomssalg.

Hovedregelen er at man skal betale skatt i det landet hvor man arbeider og har inntekt. Du skal ikke betale skatt av samme inntekt i to land. Dette står beskrevet i de gjeldende avtaler om dobbelbeskatning mellom Island og de fleste EØS-landene.

Nærmere informasjon om skatter når man flytter til Island fra et annet nordisk land for å arbeide eller studere, er å få hos Skatteetaten. 

Nordisk eTax

Portalen er laget for dem som bor i et nordisk land og har inntekter eller andre transaksjoner i et annet nordisk land. Skatteportalen inneholder generell informasjon om skatter. Du kan også henvende deg til de skattemyndighetene som er relevante fra sak til sak.

Hvis du flytter fra Island, er det arbeid og bosted som avgjør hvor du skal betale skatt. 

Studenter

De som studerer utenlands, kan søke om å fortsatt ha skattemessig bolig på Island og dermed beholde alle rettigheter som bosatt på Island gir deg ifølge skattelovene og andre lover om offentlige avgifter. 

Kontakt med myndigheter på området
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.