Om filmpriset

filmpris_banner
Nordiska rådets filmpris ska medverka till att underlätta produktionen av nordisk film och stärka den nordiska filmmarknaden. Sedan 2005 delas det ut tillsammans med Nordiska rådets andra priser för musik, litteratur och miljöarbete.

Nordiska rådets filmpris delades ut första gången på försök 2002 i samband med Nordiska rådets 50-årsjubileum. Det blev permanent 2005 och har sedan dess delats ut varje år tillsammans med Nordiska rådets andra priser för musik, litteratur och miljöarbete.

Filmpriset administreras av Nordisk Film & TV Fond. Närmare information finns på fondens webbplats.

Främja nordisk långfilmsproduktion

Avsikten med filmpriset är att det ska främja produktion av nordisk film och utveckla den nordiska filmmarknaden och på längre sikt också bidra till att stärka nordisk film internationellt.

Det skall gå till en långfilm som är förankrad i den nordiska kulturen, har ett högt konstnärligt värde, har utmärkt sig genom artistisk originalitet och utgör ett helgjutet verk. Nyskapande inom filmgenren är också ett plus vid jämförelse av nominerade filmer. Filmer ska helst finnas på ett nordiskt språk för att komma ifråga för filmpriset.

En jurymedlem från varje nordiskt land

Det väljs en jurymedlem med ersättare i varje nordiskt land. Dessa personer är filmkännare, men ska vara fristående från det egna landets filmbransch och inte ha egna ekonomiska intressen i nominerade filmer.

Nordisk Jury utser pristagare

De nationella jurymedlemmarna bildar en nordisk jury. Det är den nationella jurymedlemmen som föreslår vilken film som skall nomineras från det egna landet. Nomineringar av filmer offentliggörs i början av september. Det är därefter den samlade nordiska juryn som beslutar vilken av de nominerade filmerna – numera en från varje nordiskt land - som skall få priset.

Filmer från något av de självstyrande områdena ligger utanför ländernas kvot på en film var. Nominerade filmer från självstyrande områden skall underställas den nordiska juryn. När en färöisk, grönländsk eller åländsk film skall bedömas inkallas en tillfällig jurymedlem från det självstyrande område det handlar om.

Filmpriset delas mellan tre huvudaktörer

Nordiska rådets filmpris administreras av Nordisk Film & TV Fond och är av samma storlek som litteratur-, miljö- och musikpriserna, det vill säga 300 000 danska kronor (ca 40 300 euro). Summan ska delas mellan manusförfattare, regissör/instruktör och producent, vilket understryker att film som konstart är ett resultat av ett nära samarbete mellan dessa tre huvudaktörer.

Filmpriset delas ut tillsammans med de andra nordiska priserna i litteratur, musik och för miljöarbete under Nordisk rådets ordinarie session, på hösten vid en särskild ceremoni.