15 insatser som boostar bioekonomins business

27.06.18 | Nyhet
MR-FJLS i Haparanda
Photographer
Svenska regeringskansliet
Material från skogen och havet ersätter allt oftare plast och andra fossilbaserade produkter. För att stödja de nya innovativa produkterna och företagen krävs tydligare politiska mål, mer forskning och stöd till bioekonomiska kluster. Det är tre av 15 saker som de nordiska länderna bör göra – för att behålla ledningen inom bioekonomin. Ministrarna med ansvar för hållbar tillväxt antog en nordisk handlingsplan vid sitt möte i svenska Haparanda idag.

Runt om i Norden investerar djärva entreprenörer och eldsjälar i industrier som på helt nya sätt förädlar råvaror och restprodukter från skogen, havet och lantbruket.

Trä blir textil, fiskavfall blir kosmetik och skörderester och matavfall blir klimatvänliga alternativ till diesel och bensin.  

De nya spirande företagen kan bli huvudspelare i en allt starkare bioekonomi – om de får rätt politisk och ekonomisk uppbackning.  

Ny era i bioekonomin

På sitt möte i svenska Haparanda idag tog de nordiska ministrarna för fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk en handlingsplan med 15 insatser för att stödja bioekonomins nya företag.

- Vi står inför en ny era av bioekonomi där nya branscher kan uppstå och jobb skapas. Om vi gör på rätt sätt kan näringarna inom jord- och skog, fiske och vattenbruk dra stor nytta av att biomassan uppgraderas till mer värdefulla produkter, sa Sven-Erik Bucht, Sveriges landsbygdsminister.

Skog och hav har nyckelroller

Sven-Erik Bucht hade bjudit de nordiska ministerkollegorna till sin hemstad Haparanda, där samtidigt ett internationellt skogsmöte med representanter för världens skogsrikaste länder pågår.

Skogen har en nyckelroll i den snabbt växande bioekonomin, vid sidan av fiske och jordbruk.  Norden står för 30 procent av Europas skogsbruksproduktion och 50 procent av Europas havsskördar.

Konkurrenskraft och hållbarhet

Det är experterna i den nordiska bioekonomipanelen som identifierat de åtgärder som kan bidra till en konkurrenskraftig, lönsam och hållbar bioenergi. Åtgärderna kan sorteras in under tre huvudspår: Att innovera, accelerera och skapa nätverk.

Syftet med handlingsplanen är att underlätta övergången från traditionellt jord- och skogsbruk till tekniskt avancerade industrier som använder biomassan resurseffektivt.

Större nordisk marknad

Handlingsplanen tar sikte på områden där länderna har nytta av samverkan, som att ordna utbildningar för unga människor på landsbygden, finansiera forskning och bygga en större nordisk hemmamarknad.   

Länderna kan också samverka för att öka sin förhandlingsstyrka i EU och FN-systemet för att främja en hållbar bioekonomi.  

Här finns handlinsplanen: 15 åtgärdspunkter för en hållbar förändring

Möt några av bioekonomins eldsjälar här: Made of Courage