Demokrati på agendan då Nordiska rådet mötte vitryska politiker

08.05.18 | Nyhet
Erkki Tuomioja
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
Politiker och representanter för olika organisationer i Vitryssland besökte riksdagen i Helsingfors på tisdagen på inbjudan av Nordiska rådet. På agendan stod bland annat utmaningarna i Vitryssland vad gäller den demokratiska utvecklingen.

Värd för mötet var Erkki Tuomioja, som är Nordiska rådets rapportör for Vitryssland och medlem i rådets presidium. I sitt tal lyfte han fram demokrati och mänskliga rättigheter, frågor som också starkt betonas i den internationella strategi som Nordiska rådet antog på sessionen i Helsingfors 2017.

- Vi tar situationen gällande mänskliga rättigheter och demokrati i Vitryssland mycket allvarligt. Vi är särskilt oroade över hoten mot mötesfrihet och föreningsfrihet samt hoten mot yttrandefrihet och medierna. Dessutom är Vitryssland det enda landet i Europa som fortfarande har kvar dödsstraffet, sade Erkki Tuomioja.

Fortsatt dialog viktig

Han sade också att det har skett små ändringar till det bättre i Vitryssland det senaste året på vissa områden, men att landet fortfarande har lång väg att gå. Tuomioja betonade vikten av fortsatt dialog.

- Våra möten med företrädare för Vitryssland är väldigt viktiga för Nordiska rådet. Vi erbjuder gärna en plattform för dialog för att bidra till en positiv utveckling i Vitryssland.

På mötet i Helsingfors deltog företrädare för den vitryska oppositionen, vitryska parlamentariker samt representanter för internationella organisationer och NGO:er. Det breda vitryska deltagandet sågs som särskilt värdefullt med tanke på den fortsatta dialogen.

Årlig tradition

Förutom Tuomioja deltog från Nordiska rådet Silja Dögg Gunnarsdóttir (Mittengruppen), Christian Juhl (Nordisk grön vänster), Wille Rydman (Konservativa gruppen), Hans Wallmark (Konservativa gruppen) och Matti Vanhanen (Mittengruppen). Med var också Kent Härstedt, representant för östra Europa i den parlamentariska församlingen i organisationen för säkerhet och samarbete OSSE samt Jörgen Pettersson, president för den parlamentariska Östersjökonferensen BSPC.

Mötet i Helsingfors var en fortsättning på en tradition som Nordiska rådet har att varje år träffa politiska företrädare från Vitryssland.

Kontakt