"EU behöver Nordens klimatledarskap"

25.01.18 | Nyhet
NR-rundabordssamtal om grönare transporter
Europa behöver Nordens ledarskap i klimatarbetet när EU har turbulenta tider framför sig. Det sade Halldór Thorgeirsson, senior direktör för mellanstatliga ärenden vid FN:s klimatorgans (UNFCCC) sekretariat, vid den rundabordskonferens om klok klimatpolitik för grönare transporter som Nordiska rådet arrangerade i Stockholm på onsdagen.

Fundamentala omläggningar i alla sektorer krävs för att möta klimatmålen  och här behövs såväl visioner som konkreta åtgärder och styrmedel som får folk att handla miljövänligt och välja utsläppssnålare transporter.

 Det handlar inte så mycket om nya pengar som det handlar om smartare pengar, om investeringar på rätt ställe. I dag vet vi att det dyraste alternativet på sikt är att inte vidta några åtgärder alls, sade Halldór Thorgeirsson.

Kombination av lösningar behövs

Enligt Katherine Richardson, professor vid Köpenhanmns universitet och medlem av Danmarks klimatråd, gäller det att tänka hållbart på sikt.

 Till exempel flytande biobränslen kan verka som en god idé fram till 2030, men vid det laget kommer priset på biomassa att ha stigit och 2050 kommer det att finnas förmånligare alternativ. Viktigt är dock att vi inte utnämner en vinnare utan låter teknikerna konkurrera, sade Richardson.

Att den minskning av koldioxidutsläpp som uppnåtts inom jordbrukssektorn  åtmnstone i Danmark  äts upp av ökningen i personbilstrafiken är enligt Katherine Richardson hårdsmälta fakta för många yrkesgrupper.

 Säkert är dock att EU:s mål om att reducera utsläppen med 80-95 procent 2050 inte kan nås utan att både transport- och lantbrukssektorn går med i den gröna omställningen, konstaterade Richardson.

Cykeln och kollektivtrafiken

Karin Gaardsted (S, Danmark), vice ordförande för Nordiska rådets hållbarhetsutskott, lyfte fram cyklisternas roll i motverkandet av den ökande personbilstrafiken.

 Det måste bli lättare, snabbare och tryggt att pendla med cykel. Köpenhamn har som mål att bli världens mest cykelvänliga stad 2020 och har gjort stora satsningar på bl.a. supercykelstigar in från förorterna, sade Gaardsted.

Nordiska rådets president, Konservativa gruppens Michael Tetzschner (H, Norge) efterlyste helhetsbedömningar av olika färdmedel där också enhetskostnaderna för varje passagerare räknas ut.

 Om folk börjar cykla eller gå sker det på beskostnad av kollektivtrafiken, viktigare vore att få folk som gör de längre bilresorna att börja åka kollektivt. Investeringarna måste vara förnuftiga och subsidierna inom rimlighetens gränser, sade Tetzschner.

Kontakt