Föreningarna Nordens Förbund föreslår samnordisk tankesmedja

29.04.15 | Nyhet
I samband med sin 50-årsjubileumskonferens den 29. april, lade Föreningarna Nordens Förbunds presidium idag fram ett förslag om en samnordisk tankemedja med fokus på det framtida nordiska samhället.

Förslaget utgår från om att de grundvalar som de nordiska samhällena är konstruerade på behöver tänkas om, för att hantera de utmaningar vi står inför i den allt mer globaliserade världen.

Föreningarna Nordens Förbund, FNF, riktar sitt förslag till Nordiska Ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten, de nordiska samrbetsministrarna och de nordiska forskningsministrarna.

FNF föreslår att tankesmedjans uppdrag blir att hålla sig uppdaterad om den senaste forskningen vad gäller teknologisk och samhällelig utveckling, både på samtliga nordiska universitet och på universitet i resten av världen. Målsättningen är att upprätta en partipolitiskt neutral mötesplats för forskare, politiker, tjänstemän och frivilligorganisationer, för att se till underlätta nätverkande och försnabba den process där befintlig relevant forskning verkligen omvandlas till samhällelig nytta.

Med stöd av tankesmedjan vill FNF konkret stärka det nordiska samarbetet och den nordiska kunskapsutväxlingen, inte minst på forskningsområdet. På långsikt vill FNF också att tankesmedjans arbete skall komma att medverka till att de nordiska värderingarna i högre grad än hittills skall prägla den globala utvecklingen.

Föreningarna Nordens Förbund firade sitt 50-årsjubileum med en jubileumskonferens i Köpenhamn den 29 april. Konferensens tema var "Framtidens teknologier och möjligheter". 

Samnordisk tankesmedja