Konfliktlösaren Egeland tror på nordisk renässans

24.01.17 | Nyhet
Jan Egeland
Fotograf
Matts Lindqvist
Det nordiska samarbetet står inför en renässans och nu är tiden för nya nordiska initiativ på den internationella arenan. Det sade norske FN-rådgivaren Jan Egeland när han talade om krig, konflikter och flyktingar inför Nordiska rådets parlamentariker, som samlades till Januarimöten i Oslo på tisdagen.

Jan Egelend, generalsekreterare för norska Flyktninghjelpen, var inbjuden som talare inför en debatt om Nordens roll i en värld med krig och konflikter. Han levererade hårda fakta till de nordiska parlamentarikerna och inledde med siffran över antalet människor på flykt: över 65 miljoner vid slutet av 2015.

- Om två, tre månader kommer nya siffror och då är de sannolikt uppe i 70 miljoner. Jag har aldrig upplevt en tid som nu sett till humanitära kriser, sade Egeland, som ägnat hela sitt yrkesliv till arbete med människor i nöd och till konfliktlösning.

Som bäst arbetar Jan Egeland vid sidan av Flyktninghjelpen också som rådgivare i de syriska fredsförhandlingarna. Egeland påminde att det finns många krigs- och konflikthärdar i världen som tvingar människor på flykt. Han nämnde bland annat Afghanistan, Nigeria och speciellt Jemen, som är nästan helt bortglömt och där miljoner människor enligt Egeland kommer att svälta om det inte blir en väldig ökning av humanitär hjälp.

Flyktingar är inga äventyrare. Hopplösheten och fruktan driver dem, de är beredd att dö på Medelhavet för att få ett bättre liv. Nu dör fler mäniskor på Medelhavet per månad än det dog vid Berlinmuren under en hel generation.

Efterlyser nordiska initiativ

Egeland talade utifrån rubriken Krig, kriser och konflikt i en krävande och ombytlig värld: Nordiskt samarbete under press?. Han betonade starkt att Norden i dag står inför en renässans när det gäller att ta internationellt ansvar och han efterlyste nordiska initiativ.

- Jag tror på det nordiska initiativet, på samma sätt som på 90-talet. Inte minst inom FN. Det hade stor effekt då. Norden har stor legitimitet som humanitär och utrikespolitisk aktör. Detta är tiden för nya nordiska initiativ.

Vad ska vi göra då, frågade sig Egeland och sade att man bland annat måste försöka skapa möjligheter och hopp i de länder som folk flyr ifrån. Han föreslog till och med en modern Marshallhjälp, i likhet med den USA satte in efter Andra världskriget.

- Flyktingar är inga äventyrare. Hopplösheten och fruktan driver dem, de är beredd att dö på Medelhavet för att få ett bättre liv. Nu dör fler människor på Medelhavet per månad än det dog vid Berlinmuren under en hel generation.

Norden bra på konfliktlösning

Egelands anförande ledde till en rätt livlig kommentarsrunda bland Nordiska rådets medlemmar, och det blev en diskussion där krishärdarna och flyktingfrågan belystes utifrån flera olika perspektiv.

Också Nordiska rådets president Britt Lundberg höll ett anförande och sade att Norden har mycket att ge när det gäller konfliktlösning. Nordiska rådet måste ta ansvar och få de nordiska regeringarna att samarbeta, var hennes budskap.

-  Vi lever i en orolig tid och därför spelar Nordiska rådet en viktig roll. Den parlamentariska dimensionen blir bara viktigare. Parlamentariskt samarbete i utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik, EU-politik, internationella relationer och –forum kan påverka utvecklingen till det bättre, sade Lundberg och tillade att hon är glad över att Nordiska Ministerrådet har satt igång ett samarbetsprojekt om invandrings- och integrationsfrågor i de nordiska länderna.