”Kvinnor i glesbygd ska känna sig coola”

11.03.18 | Nyhet
Karin Gahnström Jonsson
Begränsade möjligheter till jobb, inflytande och högre utbildning gör att kvinnor lämnar glesbygden i Norden. Vad krävs för att både kvinnor och män ska kunna leva ett bra liv på landsbygden? Det är frågan för en expertpanel på FN:s kvinnotoppmöte i New York på måndag den 12 mars.

Att förbättra jämställdheten på landsbygden runt om i världen och stärka flickor och kvinnor som lever där – det är FN-toppmötets, CSW:s, övergripande tema i år.

Ett av de publika event som de nordiska länderna arrangerar tillsammans är:

”Rural realities in the Nordics – leaving men behind?”

Titeln syftar på att kvinnor i Norden oftare än män lämnar glesbygden för att utbilda sig i städerna.

-  Flyttströmmar har alltid en könsaspekt. Den insikten kan ge politiken nya idéer om vad som krävs för att ge både män och kvinnor de ekonomiska möjligheter som de strävar efter, säger Gary Barker, vd för organisationen Promundo och moderator för debatten.

Paneldeltagarna representerar flera av Nordens glesbygdsområden: Aili Keskitalo, ordförande i sameparlamentet i Norge, Sari Raassina, parlamentariker från Karelen i Finland, Naaja Nathanielsen, chef för kriminalvården på Grönland och Karin Gahnström Jonsson , kulturjournalist från Östersund i norra Sverige.

Dessutom deltar Bafana Khumalo, en av grundarna till organisationen Sonke Gender Justice i Sydafrika.

Kartor visar jämställdheten i glesbygden 

Utgångspunkten för debatten är ett nytt och unikt kartmaterial som visar förutsättningarna för jämställdhet i Nordens glesbygdsområden.

Kartorna visar att det är glest mellan förlossningsklinikerna i Finland, Nordnorge, norra Sverige och delar av Island. De visar också att arbetsmarknaden i glesbygden i Norden är mer könssegregerad än i städerna.

Karin Gahnström Jonsson är kritisk mot att service och välfärd avvecklas på glesbygden och tvingar bort människor därifrån. Hon vill också utmana den stereotypa bilden av människorna som bor där.

-          Jag vill att kvinnor i glesbygd ska värderas precis lika högt som urbana karriärmänniskor bland höghus. Och att de ska känna sig coola, Karin Gahnström Jonsson .

Kom till FN-huset eller lyssna via länk!