"Kvinner i utkantstrøk skal føle seg kule”

11.03.18 | Nyhet
Karin Gahnström Jonsson
Begrensede muligheter for jobb, innflytelse og høyere utdanning gjør at kvinner forlater spredtbygde strøk i Norden. Hva skal til for at både kvinner og menn skal kunne leve et godt liv på landsbygda? Det er spørsmålet for et ekspertpanel på FNs kvinnetoppmøte i New York mandag 12. mars.

Å bedre likestillingen på landsbygda rundt i verden og styrke jenter og kvinner som lever der, er FN-toppmøtet CSWs generelle tema i år.

Et av de offentlige arrangementene de nordiske landene har gått sammen om, er:

”Rural realities in the Nordics – leaving men behind?”

Tittelen viser til at kvinner i Norden oftere enn menn forlater spredtbygde strøk for å utdanne seg i byene.

– Flyttestrømmer har alltid et kjønnsaspekt. Den innsikten kan gi politikken nye ideer om hva som skal til for å gi både menn og kvinner de økonomiske mulighetene de streber etter, sier Gary Barker, direktør for organisasjonen Promundo og moderator for debatten.

Paneldeltakerne representerer flere av Nordens spredtbygde områder: Aili Keskitalo, president i sametinget i Norge, Sari Raassina, parlamentariker fra Karelen i Finland, Naaja Nathanielsen, sjef for kriminalomsorgen på Grønland, og Karin Gahnström Jonsson, kulturjournalist fra Östersund i Nord-Sverige.

Dessuten deltar Bafana Khumalo, en av grunnleggerne av organisasjonen Sonke Gender Justice i Sør-Afrika.

Kart viser likestillingen i spredtbygde strøk 

Utgangspunktet for debatten er et nytt og unikt kartmateriale som viser forutsetningene for likestilling i spredtbygde strøk i Norden.

Kartene viser at det er lengst mellom fødeklinikkene i Finland, Nord-Norge, Nord-Sverige og deler av Island. De viser også at arbeidsmarkedet i spredtbygde strøk i Norden er mer kjønnssegregert enn i byene.

Karin Gahnström Jonsson er kritisk til at service og velferd avvikles i spredtbygde strøk og tvinger folk bort derfra. Hun vil også utfordre det stereotype bildet av menneskene som bor der.

– Jeg vil at kvinner i spredtbygde strøk skal verdsettes akkurat like høyt som urbane karrieremennesker i høyhusområder. Og at skal føle seg kule, sier Karin Gahnström Johnsson.

Kom til FN-huset, eller hør på via lenke!

  • Følg debatten på FNs nett-tv 8.15–9.30 lokal tid (13.15–14.30 CET)
  • Er du på plass på CSW i FN-huset i New York, kan du se debatten i Conference Room 12, kl 8.15–9.30 lokal tid.
  • Her finner du de nordiske likestillingskartene.