Livsmedelspolitik för samman visionärer och möjliggörare på FN:s klimattoppmöte COP23

08.11.17 | Nyhet
Food Museum COP23
Photographer
Art Rebels
Hur kan de nordiska länderna bemöta de mest överhängande internationella utmaningarna såsom matsvinn, ohållbar kost och förlusten av biologisk mångfald? Frågan är utgångspunkt för temadagen Nordisk matdag den 9 november under klimatförhandlingarna i Bonn.

På den 23:e konferensen mellan parterna i Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar (COP 23) har Nordiska ministerrådet för första gången ett tydligt fokus på mat som en del av den globala klimatdebatten.

Klimatrelaterade utmaningar är välkända. Det årliga klimattoppmötets främsta syfte är att undersöka relevanta och innovativa lösningar i enlighet med Parisavtalet samt att uppnå målen för hållbar utveckling före 2030.

De nordiska länderna har inte alla svar. Men vi har lång erfarenhet av att utveckla kunskapsbaserade rekommendationer som marknaden och konsumenterna i hög grad följer.

Att fortsätta som vanligt är inte längre ett alternativ

Livsmedelsproduktion och -konsumtion har en stor inverkan på klimatet. Faktum är att det globala livsmedelssystemet står för nästan en tredjedel av växthusgasutsläppen och därmed är livsmedelspolitik en självklar utgångspunkt. Samtidigt påverkas livsmedelssystemet också allvarligt av klimatförändringar, vilket ytterligare försvårar en hållbar livsmedelsproduktion.

Det globala livsmedelssystemet är direkt och indirekt kopplat till alla hållbarhetsmålen, och det innebär att livsmedel är en viktig drivkraft för hållbar utveckling.

– De nordiska länderna har inte alla svar, säger Dagfinn Høybråten, Nordiska ministerrådets generalsekreterare. Men vi har lång erfarenhet av att utveckla kunskapsbaserade rekommendationer som marknaden och konsumenterna följer i hög grad. Vi har också en stark vilja – och ett mandat från alla nordiska statsministrar – att engagera oss i dessa viktiga internationella diskussioner om hur man kan skapa en bättre framtid för vår planet. Att inte agera är oacceptabelt. 

Drömmare, visionärer och möjliggörare runt bordet

Behovet av nya och smarta lösningar har varit den främsta drivkraften bakom Nordiskt matpolicylabb, ett av de sex flaggskeppsinitiativ som lanserades 2017 av de fem nordiska statsministrarna. Nordiskt matpolicylabb är drivkraften bakom Nordisk matdag.

Nordisk matdag består av ett morgonföredrag, tre temasessioner och en eftermiddagssession. Temadagen är en interaktiv tillställning där drömmare, visionärer och möjliggörare från hela världen utbyter idéer, erfarenheter och perspektiv kring det dynamiska temat livsmedelspolitik och dess effekter på hela livsmedelssystemet.

Hellre än att fokusera på de otaliga utmaningar vi står inför har vi beslutat oss för en positiv och hoppingivande syn på framtiden för det globala livsmedelssystemet.

Nordisk matdag på COP23 för samman några av världens mest framstående drömmare, visionärer och möjliggörare runt bordet för att dela med sig av sin inspiration med världen. Bland de medverkande finns EAT-stiftelsens vd och grundare Gunhild Stordalen, Crop Trusts vd Maria Haga, Bioversity Internationals generaldirektör Ann Tutwiler, praxischef för Världsbankens klimatfond Marc Sadler, matsvinnsaktivist och Stop Spild Af Mads grundare Selina Juul, ansvarig för naturresurser på FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation Martial Bernoux, Nordiska ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten, MAD:s vd Melina Shannon-diPietro samt konsult inom hållbara livsmedelssystem Afton Halloran.

Guide under Nordisk matdag den 9 november är Dan Saladino, matjournalist och producent på BBC, som tar oss med genom olika toppstyrda och bottenstyrda strategier inom livsmedelspolitik runt om i världen.

Vi är glada att i samarbete med stiftelsen EAT kunna erbjuda följande arrangemang: Morgonföredrag: Mat kan fixa det!, Livsmedelspolitik på menyn samt Ät det som är värt att bevara.