Matpolitikk samler visjonære og iverksettere på COP23

08.11.17 | Nyhet
Food Museum COP23
Photographer
Art Rebels
Hvordan kan de nordiske landene møte presserende globale utfordringer som matsvinn, ikke bærekraftig kosthold og tap av biologisk mangfold? Dette spørsmålet er utgangspunktet for Nordic Food Day 9. november, en temadag under klimaforhandlingene i Bonn.

På den 23. partskonferansen til FNs klimakonvensjon (COP 23) fokuserer Nordisk ministerråd for første gang spesielt på mat som en del av den globale klimadebatten.

Klimarelaterte utfordringer vet man mye om. Hovedfokuset på det årlige COP er å se på relevante og innovative løsninger som etterkommer Parisavtalen, og å oppnå bærekraftmål (SDG-er) før 2030.

De nordiske landene har ikke alle svarene. Men vi har lang erfaring med å utvikle kunnskapsbaserte anbefalinger som markedet og forbrukerne i høy grad retter seg etter.

“Business as usual” er ikke lenger et alternativ

Matproduksjon og -forbruk har stor innvirkning på klimaet. Faktisk bidrar det globale matsystemet med nærmere en tredjedel av klimagassutslippene, og dermed blir matpolitikk et opplagt utgangspunkt. Men samtidig blir matsystemet også sterkt påvirket av klimaendringer, noe som skaper ytterligere begrensninger for bærekraftig produksjon av mat.

Det globale matsystemet er både direkte og indirekte knyttet til alle bærekraftmålene, og dette gjør mat til en nøkkelfaktor i bærekraftig utvikling.

Dagfinn Høybråten, generalsekretær for Nordisk ministerråd, sier at “de nordiske landene har ikke alle svarene. Men vi har lang erfaring med å utvikle kunnskapsbaserte anbefalinger som markedet og forbrukerne i høy grad retter seg etter. Vi har også en sterk lyst – og et mandat fra alle de nordiske statsministrene – til å engasjere oss i disse viktige internasjonale diskusjonene om hvordan vi kan skape en bedre framtid for planeten vår. Ikke-handling er uakseptabelt.” 

Drømmere, visjonære og iverksettere rundt bordet

Behovet for nye og smarte løsninger har vært hoveddrivkraften bak Nordic Food Policy Lab (NFPL), et av seks flaggskipsinitiativer lansert av de fem nordiske statsministrene i 2017. NFPL er drivkraften bak Nordic Food Day.

Nordic Food Day – med en morgensamtale, tre temasesjoner og en ettermiddagssesjon – kuraterer et interaktivt rom der drømmere, visjonære og iverksettere fra hele verden vil dele ideer, erfaringer og perspektiver på det dynamiske temaet matpolitikk og hvordan den virker inn på det større matsystemet.

Heller enn å fokusere på de utallige utfordringene vi står overfor, har vi bestemt oss for å ha en positiv innstilling til det globale matsystemets framtid.

Nordic Food Day på COP23 vil føre sammen noen av verdens fremste drømmere, visjonære og iverksettere så de kan dele sin inspirasjon med verden. Blant disse finner vi dr. Gunhild Stordalen, president og grunnlegger, EAT Foundation // Maria Haga, administrerende direktør, Crop Trust // Ann Tutwiler, generaldirektør, Bioversity International // Marc Sadler, practice manager, Climate Funds Management, Verdensbanken // Selina Juul, matsvinnaktivist og grunnlegger, Stop Spild af Mad // Martial Bernoux, natural resource officer, FAO // Dagfinn Høybråten, generalsekretær, Nordisk ministerråd // Melina Shannon-diPietro, administrerende direktør, MAD // Dr. Afton Halloran, sustainable food systems consultant.

På Nordic Food Day 9. november vil Dan Saladino, matjournalist og produsent i BBC, vise oss ulike ovenfra-og-ned- og nedenfra-og-opp-tilnærminger til matpolitikk fra hele verden.

Vi er glade for å organisere de følgende sesjonene sammen med EAT Foundation: Morgenprat: Mat kan fikse det! // Matpolitikk på menyen // Spis det som er verdt å spare