Mycket att vinna på nordiskt samarbete inom grön export och finansiering

17.04.18 | Nyhet
Vindmølle
De nordiska länderna gör klokt i att tillsammans skapa förutsättningar för företagen att exportera gröna lösningar - kraften i det nordiska varumärket ska inte undervärderas. Länderna vinner också på att samarbeta för grönare finansmarknader, säger Norges tidigare klimat- och miljöminister Tine Sundtoft i en ny rapport.

Norden kan presentera existerande, avancerade lösningar inom bland annat vattenhantering, avfall, grön stadsplanering, transport och energi. Genom nordiskt samarbete kunde värdet av exportinsatsen på de globala marknaderna bli ännu större.

– Vi är starka inom teknologi och kompetens, också lagstiftningskompetens som resten av världen behöver i den gröna omställningen. Genom att se på det vi har gemensamt kan vi både bidra till att lösa miljöproblemen och till att skapa nordiskt mervärde, säger Sundtoft, som i sin rapport De nordiska länderna i den gröna omställningen – mer än grannar lägger fram tolv strategiska förslag för nordisk samarbetsnytta inom miljö- och klimatområdet.

Konkurrensfördelar genom komplettering

Tine Sundtoft konstaterar att de nordiska företagen redan nu upplever att de nationella företagsklustren är för små för att fånga den globala marknadspotentialen. Dessutom kompletterar kompetenser och lösningar ofta varandra över landsgränserna.

Enligt rapporten sitter de nordiska länderna samlat sett redan på många av delösningar som behövs för att uppfylla Parisavtalet om klimat och de miljö- och klimatrelaterade globala hållbarhetsmålen.

– Genom gemensamma exportframryckningar kan de nordiska länderna marknadsföra och profilera de olika ländernas lösningar som heltäckande lösningsportföljer. Företagen själva har redan upptäckt sprängpotentialen i det nordiska varumärket, säger Tine Sundtoft, som i rapporten föreslår att de nordiska klimat- och miljöministrarna följer upp på erfarenheterna från redan påbörjat exportsamarbete i dialog med näringslivsministrarna.

– Kapitalisering på ländernas nationella satsningar inom gröna lösningar kan främja företagen och skapa resultat på bottenlinjen. Det ökar i sin tur legitimiteten för en ambitiös miljö- och klimatpolitik i länderna. För vi i framtiden ska kunna ha en försprångsposition på de globala marknaderna ska vi naturligtvis också satsa kontinuerligt på forskning och utveckling, säger Sundtoft.

Skapa standarder för grönare finansmarknader

Det finns ett stort behov för att omdirigera både privata och offentliga kapitalinvesteringar till stöd för den gröna omställningen. För att från nordiskt håll stöda EU-kommissionens arbete för grönare finansmarknader föreslår Sundtoft att de nordiska miljö-och klimatministrarna samlar nordiska nyckelaktörer för utveckling av grönare finansmarknader till ett toppmöte.

– Det behövs ett brett samarbete för att få på plats gemensamma definitioner och standarder för gröna investeringar och investeringsprodukter. Vi behöver också transparenta och jämförbara data om gröna investeringsmöjligheter och risker relaterade till miljö och klimat, säger Tine Sundtoft.

Rapporten Norden i den gröna omställningen – mer än grannar är ett beställningsverk av de nordiska miljö- och klimatministrarna och baserar sig på närmare 120 samtal som Sundtoft fört med politiker, tjänstemän, miljöorganisationer och representanter för näringslivet såväl i Norden som internationellt.

Läs rapporten i sin helhet

Kontakt