Norden höjer rösten för ett jämställt arbetsliv

06.03.17 | Nyhet
Nordic Equality
De fem nordiska jämställdhetsministrarna bjuder in till debatt på öppningsdagen av FN:s kvinnokonferens, måndag den 13 mars i New York. Norden låter sig utmanas att ta nästa steg mot jämställdhet i arbetslivet.

Om en vecka reser flera tusen regeringsföreträdare, experter och frivilligorganisationer från hela världen till New York för att delta i FN:s kvinnokonferens, CSW61.

Huvudtemat för konferensen är “Women’s economic empowerment in the changing world of work”, ett område där de nordiska länderna varit pionjärer och där ländernas erfarenheter väcker stort internationellt intresse.

Norden har fler kvinnor på arbetsmarknaden och fler föräldralediga pappor än någon annan region i världen.

Norden är inte perfekt

I en debatt i FN-huset, ledd av den amerikanska journalisten Brigid Schulte, kommer de nordiska ministrarna att diskutera hur länderna kan ta nästa steg för att nå jämställdhet. Norden är nämligen inte perfekt. 

-Vi behöver bryta flickors och pojkars traditionella utbildningsval. Vi behöver fler kvinnor i ledande befattningar, och vi behöver få in en större andel invandrarkvinnor på arbetsmarknaden, säger Solveig Horne, jämställdhetsminister i Norge och årets ordförande i Nordiska Ministerrådet för jämställdhet.

Nya verktyg krävs

Den nordiska ministerdebatten inleds av experterna Dr. Mari Teigen från Oslo och PhD. Lynn Roseberry från Köpenhamn som sammanfattar vilka jämställdhetsproblem länderna löst genom klassiska nordiska reformer som föräldraförsäkring, utbyggd barn- och äldreomsorg och individuell  beskattning – och vilka problem som reformerna inte rått på.

- De verktyg som fungerade för att uppnå  kvinnors höga arbetsmarknadsdeltagande kommer inte att fungera för att uppnå nästa steg – alltså en könsintegrerad arbetsmarknad med rättvisare löner, säger Lynn Roseberry.

På plats i ministerpanelen i New York finns även Islands nya jämställdhetsminister Torsteinn Víglundsson, som vill införa en obligatorisk lika-lönestandard för alla arbetsplatser med över 25 personer anställda på Island.

Danska jämställdhets- och nordiska samarbetsministern Karen Elleman betonar att Norden ska vara pådrivande under CSW.

- Kvinnors egenmakt, och deras tillgång och bidrag till arbetsmarknaden, är avgörande för alla. De nordiska länderna måste gå i spetsen och säkerställa framsteg under CSW, säger hon.    

Kom till FN-huset eller lyssna via länk!

Lyssna på ministerdebatten på plats i FN-huset i New York eller på länk, måndagen den 13 mars i Conference Room nr 7 kl 13.15-14.45 lokal tid.

Boka en intervju:

Kontakt med den finska ministern Pirkko Mattila förmedlas av Tiina Ullvén-Putkonen: +358 5056 42917Kontakt med svenska ministern Åsa Regnér förmedlas av Joanna Abrahamsson: + 46 72 543 84 89 Kontakt med den danska ministern, Karen Ellemann, förmedlas av Rikke Lyngdal: +45 61 97 90 40Kontakt med den norska ministern Solveig Horne förmedlas av Maria Brit Espinoza: +47 915 59 67

Kontakt med den isländska ministern Thorsteinn Víglundsson för medlas av Karl Petur Jonsson: +354 664 0000

Följ oss på Twitter: #NordicEquality

Kontakt