Nordisk medieforskning hederspromoverad

02.06.15 | Nyhet
Ulla Carlsson, promoverad för sin nordiska medieforskning
Fotograf
Jonas Andersson
”Den enskilde person som betytt mest för nordisk medieforskning”. Så löd omdömet om Ulla Carlsson, tidigare direktör för den nordiska institutionen NORDICOM, när hon promoverades till hedersdoktor vid anrika Lunds universitet.

Ulla Carlsson, professor vid JMG, Göteborgs universitet, och tidigare direktör för Nordicom, promoverades till hedersdoktor vid Lunds universitet vid den årliga doktorspromotionen den 29 maj 2015.  I motiveringer heter det att:

Ulla Carlsson är den enskilde person som har betytt mest för utvecklingen av svensk och nordisk medieforskning. Hon har även starkt bidragit till att ämnet har institutionaliserats vid de svenska lärosätena. Ulla Carlsson har byggt upp och ansvarat för Nordicom och varit dess direktör sedan starten. Hon har genom publikationsverksamheten vid Nordicom – såväl tidskrifter som böcker – satt svensk och nordisk medieforskning på den internationella kartan. Hon har även genomfört en egen framstående forskargärning och är en stor inspirationskälla för såväl mer etablerade forskare som för de i början av sin karriär.

Nordiska ministerrådet gratulerar!