Nordiska rådet öppnar ett Brysselkontor

02.11.16 | Nyhet
EU-landenes flagg
Photographer
Silje Bergum Kinsten/norden.org
Den utsände ämbetsmannens uppgift ska vara att koordinera nordiska träffar mellan de nordiska Europaparlamentarikerna och deras stabsmedlemmar, samt tematiska träffar och evenemang mellan Europaparlamentarikerna och medlemmar i Nordiska rådet.

Nordiska rådet menar att en politisering av det nordiska samarbetet förutsätter en närvaro där makten finns och besluten fattas. Därför måste Nordiska rådets kontakt med Europaparlamentet förtydligas och faciliteras med konkreta åtgørder. Den nordiska närvaron i EU-parlamentet och kontakten till nordiska europaparlamentariker är högaktuell.

En naturlig mötesplats

Ett Bryssel-kontor för Nordiska rådet skulle också ge de nordiska europaparlamentarikerna en naturlig mötesplats i allmänhet. Under de gångna åren har responsen varit överväldigande positiv bland de nordiska europaparlamentarikerna då representanter från Nordiska rådet besökt Europaparlamentet för att diskutera t.ex. Östersjöfrågor, antibiotikaresistens, fiske och jordbruk.

Det ursprungliga förslaget från Mittengruppen var att Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet tillsammans skulle instifta ett kontor och en utsänd ämbetsman i Bryssel för att ge det nordiska samarbetet bättre politisk slagkraft och tyngd. Nu blir det alltså bara Nordiska rådet.

Beslutet om att upprätta ett kontor blev fattat under Nordiska rådets session i Köpenhamn den 2 november 2016 med 38 röster mot 32. 

Mittengruppen och de flesta socialdemokrater röstade för ett kontor i Bryssel. Två från den socialdemokratiska gruppen röstade dock emot, tillsammans med den konservativa gruppen, den Vänstersocialistiska Gröna gruppen och partigruppen Nordisk Frihet.