Nordiska rådet vill elektrifiera Nordens transportnät

29.01.15 | Nyhet
Spårvagn i Göteborg
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
Ett höghastighetståg från Oslo till Köpenhamn, elektriska färjor och fler elbilar finns med på önskelistan när Nordiska rådets näringsutskott förhoppningsvis har möte med de nordiska transportministrarna i maj. Det är svårt att få till en dialog över gränserna på transportområdet, enligt utskottet, som tidigare förgäves har försökt att få ministrarna att samtala.

Nordiska rådets näringsutskott har länge uppmanat de nordiska ländernas transportministrar att inleda en dialog om att skapa större samband mellan transportnät över gränserna. Inte minst frågan om en ökad satsning på el i transportsektorn är pressande, anser utskottet.

– Vi har tidigare slagit ett slag för den så kallade 8-miljonersstaden, med höghastighetståg som förbinder Oslo, Göteborg och Köpenhamn. Men vi tycker faktiskt att man måste se på hela transportsektorn i Norden, allt ifrån elbilar till elfärjor, och att det är en uppgift som de nordiska länderna måste samarbeta om, säger ordföranden för Nordiska rådets näringsutskott Pyry Niemi.

– Därför vill vi bjuda in de nordiska transportministrarna till ett rundabordssamtal i maj för att främja dialogen över landsgränserna, då den ibland är lite bristfällig på transportområdet. Vi hoppas att de kommer att anta utmaningen och träffa Nordiska rådets parlamentariker, fördjupar han.

Nordiska rådet bjöd också in transportministrarna till ett rundabordssamtal 2014, men ministrarna ville inte mötas med näringsutskottet. Den nya inbjudan kommer en kort tid efter ett gemensamt debattinlägg från de nordiska energiförsörjningsföretagen, som just understryker potentialen med en större samnordisk satsning på el, också på transportområdet.

En gemensam nordisk hamn

Utskottet anser också att de nordiska länderna ska bortse från nationsgränserna och i betydligt högre grad bygga ut gemensamma faciliteter, exempelvis i Göteborgs hamn.

– Jag tycker att Göteborgs hamn lätt skulle kunna fungera som ett samnordiskt transportnav, där man kan satsa på att bygga ut hållbara transporter för alla de nordiska länderna, säger näringsutskottets föredragande för transport, Gunvor Eldegaard från Norge.

– Samma sak gäller tågnätet. Det är ju ingen vits med att bygga ut nätet till gränsen om man inte bygger vidare på den andra sidan, fortsätter hon.

I en tid då klimatfrågan på allvar är på väg tillbaka på dagordningen spelar transportsektorn dessutom en stor roll som källa till upp till 25 procent av alla växthusgasutsläpp.

– Vi måste stärka transporterna via elektrifierade tåg och få bort dem från landsvägarna, det är bästa sättet att gå mot mindre utsläpp, avslutar Eldegaard.

Nordiska rådets näringsutskott träffade den svenska transportministern Anna Johanson på Nordiska rådets toppmöte i Stockholm i oktober 2014, dock utan att komma vidare i frågan.

Men nu har Nordiska rådet på sitt möte på Åland den 26 januari precis beslutat att bjuda in alla de nordiska ländernas transportministrar till ett rundabordssamtal i maj och Nordiska rådets näringsutskott hoppas på en konstruktiv dialog med regeringarna.