- Satsa 75 miljarder SEK mot största folkhälsohotet

11.06.14 | Nyhet
Bo Könberg och Kristján Þór Júlíusson
Photographer
Anton Brink Hansen/norden.org
Bo Könberg lämnar nu sin rapport om det framtida nordiska hälsosamarbetet. Rapporten innehåller 14 konkreta förslag som ska kunna genomföras på 5-10 år sikt. Den mest angelägna frågan är kampen mot antibiotikaresistens.

Bo Könberg har haft ett uppdrag att utreda hur det nordiska samarbetet inom hälsoområdet kan öka. Det är ett gemensamt uppdrag från Nordiska ministerrådets generalsekreterare och från social- och hälsoministrarna.

De 14 förslagen handlar om, antibiotikaförskrivning, högspecialiserad behandling, sällsynta diagnoser, registerbaserad forskning, folkhälsa, ojämlik hälsa, patientrörlighet, ehälsa och teknologi, psykiatri, hälsoberedskap, läkemedel, tjänstemannautbyte och nationella experter i EU.

Kamp mot antibiotika

- Alla de förslag jag har lämnat är viktiga, men allra viktigast är att vi agerar kraftfullt mot antibiotikaanvändningen så att antibiotikan inte slås ut och blir verkningslös. Det håller tyvärr på att hända. Trots att de nordiska länderna inte är stora användare av antibiotika, bör vi besluta om att på fem år få ner förskrivningen till den lägsta nivån i Europa, säger Bo Könberg

Könberg föreslår också att Norden driver frågan internationellt och att de rikaste länderna avsätter 75 miljarder SEK under fem år för att forska fram nya antibiotika.

- Det är mycket pengar, men handlar om någon tjugondels promille av ländernas BNP per år.

Nätverk för sällsynta diagnoser

Könberg säger att Norden har stora möjligheter att samarbeta mer strukturerat över landsgränserna och föreslår bland annat en nordisk beredningsgrupp för högspecialiserade behandlingar, ett nätverk för att säkra och utveckla expertis om sällsynta diagnoser, och ett virtuellt center för registerbaserad forskning.

- Förutom språkliga och kulturella likheter, har länderna relativt små populationer, liknande sjukdomsmönster och klinisk praxis. Det pågår redan nu många bra samarbeten, men arbetet kan stärkas och vidareutvecklas för ökad effektivitet och högre kvalitet.

Rapporten överlämnas den 11 juni till den isländske hälsoministern, som tar emot den på vägnar av det isländska ordförandeskapet, för vidare diskussion om förslagen bland de nordiska social- och hälsoministrarna.

- Rapporten visar att Norden har mycket att hämta genom ett tätare samarbete inom hälsoområdet.  Här finns konkreta förslag som betyder ökad kvalitet, bättre utnyttjande av våra gemensamma resurser och utvecklingsmöjligheter, säger Dagfinn Høybråten, generalsekreterare i Nordiska ministerrådet.