Utbildning fundamentet för välfärden

28.10.14 | Nyhet
Alexander Stubb och Helle Thorning-Schmidt
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
Av ämnena för den nordiska sessionens öppningsmöte – utbildning, integration och arbetsmarknad – fick utbildningen mest utrymme.

Den danska statsministern, Helle Thorning Schmidt, initierade debatten med att betona utbildningens betydelse för en fortsatt välfärd i Norden.

-      Det är mycket som binder oss samman i Norden, till exempel synen på att utbildning för de många och inte bara för de få, är själva fundamentet för våra samhällen.

Danmark firar i år 200 år allmän skolplikt för flickor och pojkar, något som den danska statsministern menar har bidragit till ett jämlikt och jämställt samhälle. Det nordiska samarbetet har dessutom bidragit till att ungdomarna har stora möjligheter att utbilda sig i vilket nordiskt land som helst. Något som väldigt många utnyttjar.

Sveriges nyvalde statsminister, Stefan Löfvén, påminde om att möjligheterna till utväxling mellan de nordiska länderna kan förbättras ytterligare genom att ta bort gränshinder på området.

Nordiska rådets session i Stockholm denna vecka är Stefan Löfvéns första nordiska möte, men han hänvisade till goda erfarenheter av mångårigt samarbete inom fackföreningsrörelsen i Norden.

-      Och min övertygelse är att goda lösningar på frågor som rör utbildning, integration och arbetsmarknad är avgörande för en starkare global nordisk position.

Det speciella med oss i Norden är att vi inte ser en öppen arbetsmarknad och ett starkt samhälleligt skyddsnät som motpoler. Inte heller väl skötta finanser och stimulans av ekonomin, sa Finlands statsminister Alexander Stubb. Han menade att den goda nordiska förmågan att lära av varandra är en styrka i kampen om att värna och utveckla välfärden.

-      Men vi är lite väl nostalgiska i vår retorik om Norden, lite för mycket tillbakablickande.

Han förordade en stor dos förmåga till förnyelse och uppmanade en ovanligt välfylld riksdagssal att framförallt försvara den nordiska öppenheten. Öppenhet för nya impulser, lösningar och meningar om hur man lever sitt liv.