Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Dansk.

Medlemsförslag om brandmäns cancerdödlighet och vissa cancers klassificering

14.03.16 | Aarende

Information

Ärendenummer
A 1677/välfärd
Status
Beslutet följs upp
Förslagsdatum
Förslagsställande partigrupp
Ärendets ämnesord

Dokumentation

Beslut
Dánartíðni slökkviliðsmanna vegna krabbameins og flokkun ákveðinna tegunda krabbameins
Tilmæli
Rek 8_2016_IS.pdf
PDF document, 65.31 KB
Rek_8_2016.pdf
PDF document, 65.15 KB
Rek 8_2016_FI.pdf
PDF document, 62.33 KB
Meddelanden
Nordisk Råd tager meddelelsen til efterretning og anser Rek. 9/2016 som færdigbehandlet for rådets vedkommende
Til efterretning
Nordisk Råd tager politisk dialog til efterretning og anser Rek. 8/2016 som færdigbehandlet for rådets vedkommende
Til efterretning