Jorodd Asphjell (Replik)

Information

Speech type
Replik
Speech number
286
Date

Jeg har et spørsmål til resonnementet som her trekkes opp fra representanten: Når Nordisk råd er med og finansierer nordiske journalisters kursopphold her og der, er det en måte å kjøpe seg goodwill på, vil det kunne være motstridende når det gjelder dette med å ha en fri og uavhengig presse?