Jorodd Asphjell (Replik)

Upplýsingar

Gerð
Andsvar
Ræðunúmer
286
Notandi
Dagsetning

Jeg har et spørsmål til resonnementet som her trekkes opp fra representanten: Når Nordisk råd er med og finansierer nordiske journalisters kursopphold her og der, er det en måte å kjøpe seg goodwill på, vil det kunne være motstridende når det gjelder dette med å ha en fri og uavhengig presse?