Juho Eerola (Replik)

Information

Typ
Replik
Tal nummer
417
Person
Speaker role
Nordisk Frihed
Datum

Puheenjohtaja! Sinänsä en vastusta tätä mietintöä ollenkaan, vaan pidän erinomaisen tärkeänä sitä, että maahanmuuttajat, etenkin lapset ja nuoret, joita Pohjoismaihin tulee, kotoutuvat hyvin, mutta kiinnittäisin huomiota sanamuotoon, kun puhutaan turvapaikanhakijoista. Kotouttaminenhan koskettaa ainoastaan niitä maahanmuuttajia, jotka ovat saaneet tämän oleskeluluvan. Me tiedämme, että turvapaikanhakijoista suurin osa saa käännytyspäätöksen, jolloin heidän kotouttaminensa menee meidän yhteiskuntiemme kannalta hukkaan. Sinänsä hienoa, että mainitsitte puheenvuorossanne – äskeinenkin vastauspuheenvuoro oli siitä – että meidän pitää ottaa oppia toisiltamme, muilta Pohjoismailta. Katson, että tämä on tuki sille jäsenaloitteelle, jonka me täällä toissapäivänä esittelimme, eli että perustettaisiin työryhmä, jossa vertailtaisiin käytäntöjä eri Pohjoismaiden välillä.

Skandinavisk oversettelse:

Ordförande! Jag motsätter mig i och för sig inte alls detta betänkande utan tycker att det är oerhört viktigt att invandrare, speciellt barn och unga, som kommer till Norden integreras väl, men jag vill fästa uppmärksamhet vid ordvalet i fråga om asylsökande. Integreringen gäller ju bara de invandrare som har fått asyl. Vi vet att största delen av de asylsökande får avslag på sin ansökan och då går integreringen av dem till spillo ur samhällets synvinkel. Det är i och för sig bra att ni i ert anförande – också föregående anförande handlade om det – påpekade att vi bör lära oss av varandra, av andra nordiska länder. Jag uppfattar detta som ett stöd till medlemsförslaget som vi presenterade här i förrgår, alltså att Nordiska rådet borde inrätta en arbetsgrupp som jämför praxis mellan olika nordiska länder.