2. Michael Tetzschner (Hovedindlæg)

Information

Typ
Huvudinlägg
Tal nummer
2
Speaker role
Præsident
Datum

På vegne av Nordisk råd vil jeg gjerne rette en takk til stortingspresidenten for disse kloke og velvalgte ord.

Ærede president, ministre og gjester, ærede medlemmer av Nordisk råd!

På vegne av Nordisk råd er det en stor glede for meg å hilse alle hjertelig velkommen til Nordisk råds sesjon 2018.

Stortingspresidenten var inne på den tilliten vi må gjøre oss fortjent til i befolkningen. Det er det som er demokratiet i sin kjerne. Dette temaet vil prege denne sesjonen. Det dreier seg om noe så selvsagt som hvordan vi skjøtter våre embeter, fortolker våre mandater, enten som lovgivere eller som statsråder. Men det dreier seg også om en utvikling utenfor Norden, hvor internasjonale trender og trusler setter både våre demokratiske institusjoner og også internasjonal folkerett og rettsstatsprinsipper i flere land under press.

Dette er bakteppet, men nå skal vi konsentrere oss om Norden, og i dagens toppmøte skal vi diskutere hvor solide våre demokratier er mot allehånde forsøk på å underminere demokratiske prosesser. I morgen har vi nye sikkerhetsutfordringer og konsekvenser høyt på dagsordenen. Norden påvirkes av utviklingen i verden for øvrig, og noen utviklingstrekk er bekymringsfulle. Desto viktigere er det at vi i Norden står samlet, og at vi fremmer det nordiske samarbeidet på en best mulig måte.

Personlig ser jeg frem til tre spennende dager - det håper jeg dere også gjør, hver især - med gode, livlige debatter. Med dette erklærer jeg Nordisk råds 70. sesjon for åpnet.