8. (Svar på spørgsmål)

Information

Speech type
Svar på fråga
Speech number
8
External speaker
Theresa May
Speaker role
Storbritanniens premierminister
Date

Thank you,

On your first question, it follows up indeed from the first question I was asked. It was one aspect of that which you have picked up that I had not responded to, which of course is the future immigration situation, that we will have rules that we will have. When people voted in the referendum in the UK, one of the issues that did affect that vote was a desire to see the free movement, which is there under the European Union membership, coming to an end. And free movement will come to an end. So what we will be able to do, as a UK, is to develop a set of immigration rules for people coming from across the world, not just, as we have at the moment, for people from outside the EU. But what we have chosen to do, and we will be publishing further details shortly, is to establish an immigration system that is based, not on numbers - we currently have a cap on certain workers coming from outside the EU to the UK - but is based on skills. And we have to fill in the details of that, but we have had our independent Migration Advisory Committee, that advised us on this process. We will of course, as we are looking to our future relationship with the EU, there are certain aspects that come under the mobility heading - which as you know, in any free trade agreement there is normally a mobility element to it - which we will be looking to deal with issues such as short term business visitors and issues like that. And in the wider sense, we want to ensure that we can continue to have a seamless movement for tourists, as we do at the moment. So there are different layers to what we want to do, but in terms of those who want to come to the UK to work, we are looking at developing a system that is skills based.

And on the second question that you asked me, it is a question that I do get asked from time to time. I do not know if this will come as a disappointment to the Nordic Council, but the answer I give you will be no different to the answer I give in my parliament. The UK parliament overwhelmingly voted to give the decision about membership of the EU to the British people. The British people voted, and they voted to leave the EU. And to me it is a question of faith in politicians, and the integrity of politicians, that we deliver on that vote, and that is exactly what we will do. There will be no second referendum.

Skandinavisk oversættelse:

Tack,

Vad gäller er första fråga följer den faktiskt upp den första frågan jag fick. En aspekt som ni tog upp hade jag inte svarat på, och det är naturligtvis frågan om invandringen i framtiden, att vi kommer att ha vissa regler. Då folk röstade i folkomröstningen i Storbritannien var en av frågorna som påverkade utslaget en önskan om att få ett slut på den fria rörligheten, som är en del av medlemskapet i Europeiska unionen. Och det kommer att bli ett slut på den fria rörligheten. Så vad vi kan göra i Storbritannien är att utveckla regler för invandring för människor från hela världen, inte bara för människor utanför EU såsom nu. Men vad vi har valt att göra, och vi kommer snart att offentliggöra vidare detaljer, är att etablera ett invandringssystem som inte grundar sig på siffror - vi har nu ett tak för vissa arbetstagare som kommer utanför EU till Storbritannien - utan på kunskaper. Och vi måste komplettera det med detaljer, men vi har haft vår egen självständiga rådgivningskommitté för invandring som gett oss råd i denna process. När det gäller våra framtida relationer till EU finns det vissa aspekter som sorterar under rubriken rörlighet - som ni vet finns det vanligen alltid ett rörlighetselement i alla frihandelsavtal - som vi kommer att ta itu med, såsom kortvariga affärsresenärer och liknande frågor. Och i ett bredare perspektiv vill vi säkra att turister fortsättningsvis kan röra sig flexibelt såsom nu. Så det finns olika aspekter av vad vi vill åstadkomma, men när det gäller människor som vill komma till Storbritannien för att jobba planerar vi att utveckla ett kunskapsbaserat system.

Vad gäller den andra frågan ni ställde mig är det en fråga som jag får då och då. Jag vet inte om detta kommer som en besvikelse för Nordiska rådet, men mitt svar kommer inte att skilja sig från det jag brukar ge i mitt parlament. Det brittiska parlamentet röstade med överväldigande majoritet för att låta det brittiska folket avgöra frågan om EU-medlemskapet. Det brittiska folket röstade och valde att lämna EU. För mig är det en fråga om förtroende för politikerna och om deras integritet, om att vi uppfyller detta löfte, och det är exakt vad vi kommer att göra. Det kommer inte att bli någon andra folkomröstning.