11. Christian Juhl (Spørgsmål)

Information

Speech type
Fråga
Speech number
11
Speaker role
NGV-gruppens talsperson
Date

Madam Prime Minister! I visited your country during the referendum - very exciting! The Nordic Green Left wish that in the future, it will be easier to leave the EU if a country wants to. It has been very complicated to see how this was going on.

We wish that you will choose a soft Brexit and work closely together, and maybe very closely together with the Nordic Council. We find the environmental question the most challenging for every country, and we would like to hear: When you leave the EU, will you follow the European - and especially the Nordic - environmental and climate politics and agreed climate treaties, or will you follow your own path and make new decisions regarding climate law, such as the US have done for years now?

Skandinavisk oversættelse:

Fru premiärminister! Jag besökte ert land under folkomröstningen - mycket spännande! Nordisk grön vänster hoppas att det i framtiden ska vara lättare än nu att lämna EU om ett land så vill. Det här har varit ett mycket komplicerat förlopp att iaktta.

Vi hoppas att ni kommer att välja ett mjukt brexit och ha ett nära samarbete, kanske ett mycket nära samarbete, med Nordiska rådet. Vi tycker att miljöfrågan är den största utmaningen för alla länder och skulle gärna fråga: När ni lämnar EU, kommer ni att följa den europeiska - och speciellt nordiska - miljö- och klimatpolitiken och de klimatfördrag som undertecknats, eller kommer ni att gå er egen väg och fatta nya beslut om klimatlagar, såsom USA har gjort i flera år nu?