89. Jan Tore Sanner (Svar på replik)

Information

Typ
Svar på replik
Tal nummer
89
Speaker role
Samarbejds-, kundskabs- og integrationsminister
Datum

Dette er et spørsmål som vil bli diskutert i oppfølgingen av rapporten til Havnen. Mitt poeng var at det viktigste er forankring nasjonalt. I den grad man skal løfte mellomstore eller store internasjonale arrangementer som et samarbeidsprosjekt mellom de nordiske land, krever det en god forankring nasjonalt hvis man skal ha mulighet til å nå frem. Så der har både representanten og jeg et ansvar hvis vi skal lykkes med å få det til.

Når det gjelder samarbeidet for å bekjempe arbeidslivkriminalitet, var mitt poeng at vi i Norge arbeider godt på dette området, og vi har tett samarbeid med partene i arbeidslivet. Men vi vet at det fortsatt er utfordringer, og jeg mener at vi absolutt bør diskutere dette også på et nordisk plan. Jeg er ikke i en posisjon til at jeg kan svare ut om vi skal gjøre det, men jeg synes absolutt at det er spørsmål som også bør diskuteres blant samarbeidsministrene i Norden, fordi vi har en felles interesse av å ha renhårige arbeidsvilkår i de nordiske land.