140. (Indlæg)

Information

Speech type
Inlägg
Speech number
140
External speaker
Ingjerd Schou
Speaker role
Stortingsrepræsentant, Europarådets parlamentarikerforsamling
Date

Ærede president, kjære nordiske venner! Europarådet hilser Nordisk råd og gratulerer med de 70 år.

Nordisk råd og Europarådet med sine 47 land bygger på de samme verdiene. Siden grunnleggelsen har organisasjonene arbeidet for å fremme menneskerettigheter, demokrati og rettsstatsprinsipper gjennom nettopp samarbeid og dialog. Mange problemstillinger er felles, og jeg vil benytte anledningen til å løfte fram kvinners rettigheter og vold mot kvinner i nære relasjoner.

Seksuell trakassering og ondsinnet hets er dessverre fortsatt aktuelt. Til tross for langsiktig, godt arbeid og viktige kampanjer som meetoo er det dessverre mye som gjenstår. Vi vet at kvinner som deltar i den offentlige debatten, er mer utsatt for hets og sjikane enn mannlige kollegaer. Dette krenker kvinners grunnleggende ytringsfrihet. Tendensen har økt med sosiale medier, og jeg er sikker på at flere i denne salen har opplevd dette selv. Det er tøft, og det er vanskelig å stå rakrygget gjennom slik hets. Mange er heldigvis sterke og modige nok til å gjøre det, men en skal ikke trenge å være sterk og modig for å engasjere seg i samfunnet og delta i samfunnsdebatten. Det er et nederlag for demokratiet.

For et år siden ratifiserte Norge konvensjonen om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. Norske myndigheter benytter denne anledningen til bl.a. å få innspill fra andre nordiske land om deres arbeid. Her må alle gode krefter spille sammen. Det er ikke nok å mene det gode, det må prioriteres politisk. Jeg er svært glad for at Finland prioriterer dette temaet når de overtar formannskapet i Europarådet nå i november.

Grunnleggende verdier og rettigheter er under press. Nordisk råd og Europarådet må derfor være seg sitt ansvar bevisst og gå foran som tydelige forsvarere av nettopp disse verdiene. Takk for ordet, president!