163. Erkki Tuomioja (Indlæg)

Information

Speech type
Inlägg
Speech number
163
Speaker role
S-gruppens talsperson
Date

Pohjoismaat tunnetaan kahdesta asiasta, pohjoismaisesta mallista ja siitä hyvin johdonmukaisesta tuesta, jota annamme YK-järjestelmälle ja monenkeskiselle, sääntöpohjaiselle yhteistyölle. Nyt me todellakin näemme, miten tämä jälkimmäinen on eri puolilla maailmaa, myös meidän lähellämme, uhanalaisena ja sitä heikennetään ja murennetaan. Tässä tilanteessa on tärkeätä, että me pysymme johdonmukaisesti arvojemme ja tämän yhteistyöjärjestelmän puolustajina hyvin tiukasti.

Täällä on mainittu jo maitakin, Venäjä aivan ilmeisesti, jotka rikkovat näitä periaatteita, ja meillä on hyvin yhteinäinen käsitys, mutta yhtä lailla pitää olla huolissaan siitä, että niissä yhteisöissä, joissa mekin olemme jäseniä, kuten Euroopan unionissa tai Natossa, on myös maita, jotka toimivat näitä periaatteita vastaan. Ajattelemme Unkaria, ajattelemme Puolaa, ajattalemme Turkkia, joissa kaikissa on autoritaarisia tendenssejä ja selvästikin oikeusvaltiota murennetaan ja ihmisoikeuksia kyseenalaistetaan ja voimapolitiikkaakin voidaan käyttää.

Kukaan ei ole vielä maininnut Saudi-Arabiaa. Se on yksi hyvin räikeä esimerkki siitä, että meidänkin tukemamme maa on harjoittanut ei nyt ainoastaan tämän yhden murhatapauksen merkeissä vaan erittäin julman sodankäynnin merkeissä Jemenissä toimintaa, joka täyttää sotarikosten tunnusmerkit.

On hyvin tärkeätä, että me olemme joka suuntaan, kaikissa asioissa, yhtä tiukkoja periaatteittemme puolustamisessa ja rikkomuksiin syyllistyneiden vastuuseen saattamisessa, olivat he millä suunnalla tahansa.

 

Skandinavisk oversættelse:

De nordiska länderna är kända för två saker, den nordiska modellen och det mycket konsekventa stöd som vi ger FN-systemet och det multilaterala, regelbaserade samarbetet. Nu kan vi se hur det senare är hotat över hela världen, också i vår närhet, hur det undergrävs och bryts sönder. I denna situation är det viktigt att vi konsekvent och bestämt försvarar våra värderingar och detta system för samarbete.

Här har hänvisats till länder som bryter mot dessa principer, Ryssland alldeles uppenbart, och vi har en mycket enig uppfattning i frågan, men det är lika oroväckande att det finns länder som bryter mot dessa principer också i de gemenskaper där vi är medlemmar, såsom Europeiska unionen eller Nato. Vi tänker på Ungern, vi tänker på Polen, vi tänker på Turkiet, vilka alla uppvisar auktoritära tendenser och helt uppenbart undergräver rättsstatsprincipen, ifrågasätter de mänskliga rättigheterna och kanske också använder våld.

Ingen har nämnt Saudiarabien. Det är ett flagrant exempel på att ett land som också vi stöder har handlat på ett sätt som uppfyller kriterierna för krigsförbrytelser, inte bara i form av ett mord utan också i form av en mycket grym krigföring i Yemen.

Det är mycket viktigt att vi i alla sammanhang och alla frågor lika beslutsamt försvarar våra principer och ställer de som begått förbrytelser till svars, var de än befinner sig.