180. Erkki Tuomioja (Replik)

Information

Typ
Replik
Tal nummer
180
Speaker role
S-gruppen
Datum

Min fråga utgår från den besvikelse jag har känt över att vi har åstadkommit så lite i fråga om ambassadsamarbete, trots att det har varit uppe i diskussion under tio år redan.

Jag tror att ett ad hoc-sätt att behandla frågan inte är tillräckligt. Nämligen varje gång någon av de nordiska länderna vill öppna en ny ambassad, eller av någon anledning har skäl att flytta lokaler så hjälper det inte att man frågar de andra nordiska länderna vad vi kunde göra tillsammans. Det vi behöver är en långsiktig plan för samarbete. Då frågar jag samtliga ministrar: Kan ni inte ge era administrativa chefer som uppdrag att sitta ned och gå igenom era planer för 5-10 år framåt beträffande ambassadlokaler? Då är det möjligt att i god tid ta i beaktande de andra länderna och vad som är på gång, och då blir det eventuellt möjligt att vi kan finna mer konkreta lösningar än hittills har varit fallet.