192. Wille Rydman (Indlæg)

Information

Speech type
Inlägg
Speech number
192
Person
Speaker role
Præsidiets talsperson
Date

Tack ordförande, värderade minister! Tack för den försvarspolitiska redogörelsen. Det nordiska samarbetet kan ge gott mervärde också på det försvarspolitiska området. Det finns verkligen ett riktigt behov, en stark gemensam röst när det gäller den nordiska regionen och dess försvarspolitik. Vi är vittnen till det värsta säkerhetsläget i Europa sedan murens fall. I Östersjöregionen kan ni särskilt märka det.

De nordiska länderna är väl beredda, både tillsammans och i ett tätt samarbete med våra baltiska vänner, att bidra till hanteringen av många utmaningar genom organisationer som Nato, EU och FN. Samarbete och solidaritet är helt avgörande i vår reaktion på Rysslands agerande i regionen. Det långsiktiga målet för det nordiska samarbetet bör vara att samarbeta på alla nivåer där de nordiska länderna har sammanfallande intressen.

Att fastställa och bygga upp det nordiska samarbetet med syfte att skapa ett tryggt och säkert Norden kräver att man har klara insatser mot konflikter och katastrofer. Det handlar om att dela uppgifter mellan nordiska länder och samtidigt bygga upp samarbete. Lyckligtvis har de nordiska länderna en lång tradition av frivilligt deltagande i försvars- och beredskapssamarbete. Det är önskvärt att samarbetet med gemensamma uppdrag är sådant att vart och ett land bidrar med det de är bäst på. Det nordiska samarbetet skulle i högre grad än nu kunna bestå av gemensamma insatser om aktuella förhållanden kräver det, som till exempel ökad närvaro i Östersjöregionen och Baltikum.

Jag slutar mitt inlägg med att för presidiets del fråga ministern om han tycker att det finns ett behov av en ny Stoltenberg II-rapport i vår oroliga värld, där goda grannar är mer och mer beroende av varandra.